IFS

IFS rapport för tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 10:59 CEST

Fortsatt ökning av licensintäkter och resultat

Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet ökade med 105% till 39 Mkr och licensintäkterna ökade med 13% justerat för valutaeffekter. Resultatet för årets första nio månader ökade med närmare 50% till 65 Mkr. IFS fokus på kunder inom tillväxtmarknader såsom förnyelsebar energi, olja och gas, infrastruktur, inrikessäkerhet och försvar fortsätter att vara framgångsrikt.

IFS offentliggjorde förvärvet av produktföretaget 360 Scheduling, bolagets tredje företagsuppköp på tre år.

Nyckeltal:

  • Licensintäkterna uppgick till 99 Mkr (90), en ökning med 13% justerat för valutaeffekter
  • Support- och underhållsintäkterna uppgick till 201 Mkr (196), en ökning med 6% justerat för valutaeffekter
  • Nettoomsättningen uppgick till 612 Mkr (581)
  • Rörelseresultatet, EBIT, förbättrades till 39 Mkr (19), en ökning med 105%
  • Licensvolymen från pågående upphandlingar har ökat med 12%
  • Kassaflödet efter investeringar för årets första nio månader förbättrades till 164 Mkr (90) och uppgick till 260 Mkr på rullande 12-månaders basis

Under kvartalet slöts två betydelsefulla avtal inom flyg och försvar. I samarbete med en av våra globala partners tecknade en europeisk försvarsorganisation ett avtal om licenser för IFS Applications till ett värde om US$ 5 miljoner. Den amerikanska luftfartsmyndigheten, Federal Aviation Administration (FAA), valde IFS Applications som lösning för logistik samt underhåll, reparation och drift (MRO) inom hela trafikledningssystemet U.S. National Airspace System (NAS). Vidare ingicks avtal med flera nya kunder såväl som ett antal avtal med befintliga kunder avseende uppgradering respektive tilläggsförsäljning.

Den 30 september offentliggjorde IFS att man avtalat med ägarna till 360 Scheduling Ltd om förvärv av 100% av aktierna i bolaget. Förvärvet kommer att stärka IFS marknadsposition ytterligare inom service- och anläggningsbranschen, i synnerhet inom styrning av fältarbete.

– ”Genom förvärvet av 360 Scheduling exekverar IFS på sin uttalade tillväxtsstrategi och växer i ett av sina viktigaste marknadssegment. För närvarande har IFS ca en miljard kronor i likvida medel och outnyttjade krediter; vår starka finansiella ställning tillsammans med det kontinuerligt växande kassaflödet tillåter oss att fortsätta genomföra vår strategi”
säger Alastair Sorbie, vd på IFS.

Utsikterna för helåret kvarstår oförändrade. För 2010 förväntas viss organisk tillväxt, effekter från förvärv och valutaförändringar ej inräknade.

Kontaktinformation
Anne Vandbakk

Telefon: 47 66 90 73 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor. Mer information finns på
www.IFSWORLD.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2010 kl. 8.00.

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.
Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Teknikringen 5, Box 1545, 581 15 Linköping.

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering.  IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.