IFS

IFS rapporterar fortsatt tillväxt och ett förbättrat rörelseresultat

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 09:44 CEST


· Nettoomsättningen uppgick till 634 Mkr (556), en ökning med 14% inklusive och 5% exklusive valutaeffekter.
· Licensintäkterna minskade med 9% till 74 Mkr (81) medan konsultintäkterna ökade med 16% till 356 Mkr (308).
Underhålls- och supportintäkterna ökade med 20% till 196 Mkr (163).
· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 30 Mkr (3).
· Kassaflöde efter investeringar uppgick till 121 Mkr (134).
· Periodens resultat (efter skatt) uppgick till 10 Mkr (-5) och resultat per aktie efter utspädning till 0,37 kronor (-0,19).
Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS ApplicationsTM, ett komplett helintegrerat och komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS har över 2000 kunder i över 50 länder och fokuserar på sju huvudområden: flyg och försvar, energi och telekom, tillverkning, processindustrier, fordonsindustri, handel och logistik, entreprenad samt service. Företaget har 2700 anställda och hade 2008 en nettoomsättning om 2,5 miljarder kronor.

För mer information se www.IFSWORLD.com.
IFS Applications is a trademark of Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ). All other referenced company or product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.
Informationen är sådan som IFS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april kl. 8.00
IFS, Box 1545, 581 15 Linköping - Telefon: +46 13 460 40 00 - Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat I Sverige.
Organisationsnummer: 556122-0996