IFS

IFS redovisar förbättrat rörelseresultat och fortsatt lönsam tillväxt

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 11:05 CET

IFS förbättrade rörelsemarginalen med 14%, noterade växt i fokuserade branscher och levererade nya och innovativa produkter under 2010. Stark tillväxt i kassaflöde stödjer en ökad framtida förvärvstakt. Under 2011 förväntar IFS god organisk tillväxt, stark licensförsäljning samt en fortsatt förbättring av rörelseresultat (EBIT).

I världsekonomin spås vidare förbättringar under 2011 och 2012. Uppfattningen hos IT‐analytiker är att programvarubranschen i allmänhet – och affärssystemsbranschen i synnerhet – kommer även fortsättningsvis att växa. Enligt Gartner kommer tillväxten att öka med cirka 5–6%.

─ IFS är väl positionerat att dra nytta av denna förbättring tack vare sin marknadsstrategi och välrenommerade kunder, vilket innebär en fulltecknad orderlista med aktiva projekt. Företagsförvärv kommer även fortsättningsvis att vara en hög prioritet för IFS under 2011 och förväntas bli en alltmer centralaktivitet inom verksamheten. Det långsiktiga målet att uppnå en rörelseresultatsmarginal om 15% under 2013 kvarstår, sade Alastair Sorbie, VD på IFS.

Förvärvet av 360 Scheduling, en marknadsledande kompletteringsprodukt som förstärker IFS:s produktutbud för service och underhåll, var en tydlig demonstration av IFS:s tillväxtstrategi. Tack vare IFS:s internationella räckvidd får denna produkt en mycket större exponering, vilket har lett till ett stort intresse hos befintliga och presumptiva kunder. Med en stark ökning i kassaflödet i ryggen kommer IFS att trappa upp förvärvstakten under 2011.

Betydelsefulla finansiella händelser under 2010:

 • Rörelseresultat (EBIT) ökade med 14% efter justering för valutaeffekter (221 Mkr/2009: 198 Mkr)
 • Nettoomsättningen ökade med 4% efter justering för valutaeffekter (2585 Mkr/2009: 2605 Mkr)
 • Kassaflöde efter investeringar var 234 Mkr (2009: 186 Mkr).
 • Utdelning per aktie efter full utspädning uppgick till 4,96 kr (2009: 4,57 kr).
 • Föreslagen utdelning för 2010 om 3,00 kr per aktie (2009: 2,00 kr).

Viktiga avtal under 2010:

 • U.S. ARMY – försvar, USA
 • Technip Engineering – EPCI‐leverantör*, Frankrike
 • Tomra systems – tillverkning, Norge
 • William Grant – processindustri, Storbritannien

Fler kontraktnyheter återfinns på www.ifsworld.com/news

Viktiga händelser i produktutvecklingen under 2010:

 • IFS Labs, en ny funktionell enhet inom IFS R&D, presenterade de första koncepten utformade för att förbättra samarbete och kommunikation samt informations‐ och kunskapsinhämtning på ett användarvänligt sätt.
 • IFS Virtual Map™, en ny Software plus Service‐lösning för service och underhåll lanserades. Lösningen integrerar IFS Applications ERP‐system med molntjänsten Microsoft Bing Maps.
 • IFS Trade Management 2.0 levererades för att ge IFS:s kunder med multinationella affärsförsörjningskedjor förbättrad funktionalitet och kontroll.
 • IFS PBS 3.0, IFS:s senaste mjukvara för projektbaserade lösningar färdigställdes. Mjukvaran erbjuder alla fördelar hos ett helintegrerat affärssystem tillsammans med specialiserad funktionalitet för projektstrning, styrning av projektekonomi samt projektmaterialhantering.

─ Under 2011 kommer vi att färdigställa den nästa generationen av IFS Applications och påbörjar implementering hos utvalda kunde. Vi är övertygade att detta, i kombination med vår agila metodologi för mer regelbundna produktleveranser, kommer att innebära högre produktintäkter för företaget framöver. Vi ser även betydelsen av att skapa en stark kultur bestående av kompetenta och engagerade medarbetare, varför vi blev glada för att IFS blev utnämnd till en av de 10 bästa arbetsplatserna av Great Place to Work® Institute Sverige, sade Alastair Sorbie.

Anmärkning:  *EPCI= Engineering, Procurement, Construction, Installation

Kontaktinformation
Anne Vandbakk

Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA‐teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering.  IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2010 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat I Sverige. Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering.  IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.