Stiftelsen IFS

IFS satsar kraftfullt på snabbspår för nyanlända entreprenörer

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 12:44 CEST

Internationella företagarföreningen, IFS, har fått projektmedel från Tillväxtverket för att starta ett snabbspår för nyanlända entreprenörer, som vill starta eget. - Det här kommer att snabba upp inte bara integrationen utan också utveckla våra metoder och system över hela landet säger Maroun Aoun, VD för IFS. För att göra rådgivningen mer kostnadseffektiv på längre sikt har projektet en digital och en virtuell uppbyggnad och är indelad i fyra delmoment. Första steget är en identifiering av dem som vill starta företag. Sedan följer en startvecka med information och därefter en individuell coachning. Under hela processen finns alternativa vägar öppna för deltagarna t.ex. en yrkesutbildning. – Eftersom hälften kan tänka sig starta ett företag i Sverige har vi en stor potential som vi nu ska försöka ta tillvara, säger Maroun Aoun.

”Utnyttja drivkraften att vilja påverka sitt liv och dela med sig av erfarenheter”

Enda kravet att delta i projektet SweCom, The Swedish Compass for Companies, är att de nyanlända ska vara inskrivna hos Arbetsförmedlingen eller hos kommunens vägledare och gå på SFI. Efter en startvecka med bland annat studiebesök hos företag coachas var och en utifrån sina resurser och kunskaper. Projektet kommer också att utveckla befintliga matchingsystem där nyanlända kan kopplas samman med redan aktiva entreprenörer med utländsk bakgrund. Det kommer att ske i projektet Vinnande Matchning. Satsningen ligger steget före och förbereder för Almis IFS rådgivningsverksamhet. - Vi kan utgå ifrån att dessa företag i högre grad kommer att anställa personer med utländsk härkomst. Poängen är alltså att utnyttja den starkaste drivkraften nämligen att själv vilja påverka sitt liv och uppehälle och samtidigt dela med sig av sina idéer och arbete, säger Maroun Aoun.

Kartläggning, coachning och studiebesök

Identifiering av de nyanlända, som vill starta eget görs med hjälp av intervjuer som utförs av IFS, som har företagarkompetensen, tillgång till aktuellt språk och den kulturella kunskapen. De utvalda deltar i en startvecka som är fylld av aktiviteter som ska inspirera, ge förebilder och information. Inte minst förebilder är viktiga då målgruppen består av personer med olika bakgrund, nivå av utbildning, ålder och olika grad av motivation. Aktiviteterna varvas med studiebesök på olika företag. Därefter kommer en processledare från IFS att coacha individerna för att kartlägga vilka resurser var och en har och vad som behöver göras i det korta och långa perspektivet.

Var fjärde nyanländ har drivit företag i hemlandet

Under 2015 sökte totalt 162 877 personer asyl i Sverige. Många av dessa är unga och i arbetsför ålder och drygt 90.000 är mellan 18 och 64 år. Undersökningen Invandrarindex som genomförs i samband med SFI-lektioner för nyanlända visar att av de ca 3000 personer som svarade hade 23 % ett eget företag innan de kom till Sverige. De flesta bedrev verksamhet inom försäljning, inköp, bygg och anläggning samt inom industrin. Över hälften hade bedrivit sin verksamhet under mer än fem år och 59 % hade anställda i hemlandet.Hälften kunde tänka sig starta ett företag i Sverige.

För mer information

Maroun Aoun VD för IFS, mobil 070 496 98 26

Om IFS

IFS startades 1996 som Internationella Företagarföreningen i Sverige för att ge stöd till personer med invandrarbakgrund som vill starta och driva företag i Sverige.
IFS syfte är att stimulera till att:
– Öka företagandet bland invandrargrupper.
– Höja kompetensen hos den enskilde invandrarföretagaren.
– Verka för att förbättra klimatet avseende invandrarföretagen.