IGE International Gold Exploration AB

IGE FÖRVÄRVAR VANADIN- OCH GULD FYNDIGHETER I BURUNDI

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 10:11 CET

(NGM: IGE och OSE: IGE)

International Gold Exploration IGE AB har slutit två avtal med regeringen i Burundi avseende prospekteringsrättigheter av guld- och vanadinfyndigheter.

Vanadinfyndigheten (88 km2) i området Mukanda har varit föremål för omfattande prospektering, trenching samt borrning (47 hål om totalt 5 746 meter ned till 220 m), fyndigheten är öppen mot djupet. Det norska företaget Elkem Engineering A/S genomförde 1985 en prefeasibility-study (preliminär lönsamhetsanalys) - som påvisar en bevisad mineralisering innehållande 9,7 Mt med en vanadinhalt om 0,63 % vid en cut-off grade på 0,2 % Vanadin (V). Det huvudsakliga värdmineralet är magnetit som håller ca 10 % vanadin. Enligt Elkems preliminära lönsamhetsanalys håller fyndigheten en bevisad mineralreserv innehållande drygt 63 000 ton ren vanadin vilket motsvarar 107 000 ton ren V2O5 (vanadinpentoxid). Elkem rekommenderar i sin studie genomförande av full feasibility-study.

Vanadin är en viktig legeringsmetall för rostfritt kvalitetsstål för vilken efterfrågan under senare år har ökat markant.

IGE kommer omgående att initiera en oberoende feasibility (lönsamhetsanalys) med kompletterande borrningar, provbrytning, lakningsstudier samt infrastrukturella analyser. Målsättning är att fatta beslut om investering i gruvdrift inom 2 år till en budget om ca 3 MUSD

Avtalet beträffande guldprospektering (391 km2) gäller för fyndigheter i Mabayi-Butara, ett område beläget i nordvästra delen av landet, ungefär 75 km norr om huvudstaden Bujumbura. Området är ett klassiskt guldområde med omfattande lokal gruvbrytning. Under perioden 1933- 1962 utvanns 5 310 kg guld i området. Prospektering med modern teknik påbörjades 1971 och bedrivs sedan 1988 i statlig regi. Guldmineraliseringarna hittas i zoner med limonitiserad breccia, ofta med betydande längd såsom flera km med bredder upp till 100 m. Ett flertal av dessa zoner har guldmineraliseringar med genomsnittliga halter på upp till 5g/t med längden 100 m och bredden 100 m. Enligt avtalet skall IGE först insamla och sammanställa all befintlig information och därefter utföra prospektering inklusive borrningar. Målsättning är att hitta en malm och slutföra en preliminär lönsamhetsstudie inom 2 år till en budget om ca 1 MUSD. Även i detta projekt finns omfattande tidigare sammanställd information
tillgänglig.

Republiken Burundi vilken är belägen i centrala Afrika har, sedan det första eldupphöravtalet 2002, efter inbördeskriget blivit politiskt alltmer stabilt. I somras lade den sista återstående rebellgruppen ned sina vapen efter en fredsöverenskommelse med regeringen. Eftersom läget i landet bedöms som lugnt kommer FN's kvarvarande styrkor att lämna landet under nästa månad

För ytterligare information kontakta:
Michael Nilsson, VD, IGE, tel. +46 70 339 03 88, +46 8 20 46 09 Ulrik Jansson, styrelseledamot, IGE, tel +46 70 751 41 84, +46 8 21 83 82

eller gå in på www.ige.se

IGE har som affärsidé att utveckla mineralfyndigheter. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Kenya samt Angola IGE är noterat på Oslo Börs sedan 1995 samt NGM sedan 2005.