Holmen AB

Iggesund Timber säljer aktier i fransk trägrossist

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 16:36 CEST

Iggesund Timber har sålt sitt 33-procentiga innehav i den franska trägrossisten Les Bois de la Baltique till SCA Timber.

Försäljningen är ett led i Iggesund Timbers renodling mot furuträvaror och ger ett resultat om 2 Mkr.

Iggesund Timber är Holmens trävarurörelse. Affärsområdet har cirka 100 anställda och nettoomsättningen var 2003 cirka 500 Mkr.

Kapaciteten vid sågverket i Iggesund är 250 000 kubikmeter per år och kunderna återfinns inom främst den västeuropeiska snickeri- och byggnadsindustrin.


Frågor besvaras av Iggesund Timbers VD Håkan Lindh, tel. 0650/280 00, och Holmens ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren, tel. 08/666 21 00.


Holmen är en skogsindustrikoncern med produktionskapaciteten 2,4 miljoner ton papper och kartong per år. Europa är med cirka 90 procent av omsättningen den klart dominerande marknaden. Holmen Paper producerar papper för tryck av dagstidningar, tidskrifter, kataloger och reklam vid tre svenska och ett spanskt bruk. Iggesund Paperboard tillverkar vid två svenska och ett engelskt bruk kartong för förpackningar och grafiska ändamål. Iggesund Timber producerar trävaror vid ett svenskt sågverk. Holmen Skog förvaltar koncernens skogar på en miljon hektar och den årliga avverkningen i egen skog är cirka 2,5 miljoner kubikmeter. Holmen förbrukar årligen cirka 4,5 miljoner kubikmeter virke. Holmen Skogs resultat kommer i huvudsak från försäljning av virke som avverkats i egen skog. Holmen Kraft producerar ett normalår cirka 1 100 GWh el vid hel- och delägda vattenkraftverk i Sverige. Holmen förbrukar årligen cirka 4 200 GWh el. Holmen Krafts resultat kommer huvudsakligen från produktion av hel- och delägd vattenkraft.