Holmen AB

Iggesund Timbers nya justerverk invigt

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 11:03 CEST

Omfattande åtgärdsprogram genomfört
Iggesund Timbers nya justerverk vid sågverket i Iggesund invigdes på torsdagen. Investeringen i det nya justerverket, där trävarorna kvalitetssorteras och paketeras, samt mellan- och färdigvarulager uppgår till totalt 75 Mkr.

Anläggningen har varit i drift sedan mars i år. I och med det nya justerverket har Iggesund Timber – Holmens trävarurörelse – samlat all produktion till Iggesund.

Iggesund Timber har genomfört ett omfattande åtgärdsprogram sedan början av 2001. Genom nedläggning av icke lönsamma enheter – bland annat sågverket i Domsjö som avvecklades den sista juli 2001 – samt rationalisering av anläggningen i Iggesund med bland annat nedläggning av Håstaholmen har såväl effektivitet som lönsamhet höjts avsevärt.

Iggesund Timbers produkter används främst av snickeriindustrin i England och Skandinavien. Iggesund Timber utgör idag en av Skandinaviens största leverantörer av råvara till homogena furuträgolv. Andra viktiga kunder är svarverier och möbelindustrier.

Invigningen av det nya justerverket förrättades av landshövdingen i Gävleborgs län, Christer Eirefelt.

Kontakta gärna Iggesund Timbers VD Johan Hedin för ytterligare information. Tel. 0650/280 00.