Intellecta AB

Iggesund väljer Intellecta som partner för marknadsstöd

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 13:14 CET

Iggesund Paperboard har valt Intellecta för utveckling och produktion av sitt marknadsmaterial, Paperboard Anchor Material. Genom systemstödet Intellecta Core får kartongtillverkaren en helhetslösning för att skapa och publicera marknadsinformation.

“Intellecta Core ger oss ett kraftfullt och utökat stöd för sälj- och marknadsaktiviteter mot marknaden”, säger Iggesund Paperboards chef för marknadskommunikation, Carlo Einarsson.

Intellectas insatser består i att förse Iggesund Paperboard med ett publiceringssystem för Paper Anchor Material, som bland annat innefattar produkt- och faktakataloger, företags-presentation och en guide för kartonganvändare.

“Intellecta Core underlättar också för oss att själva ta fram kund- och produktanpassat informationsmaterial. Därigenom får vi en marknadsmässigt bättre utväxling på all den kunskap vi har förvärvat under åren”, sammanfattar Carlo Einarsson.

Iggesund Paperboard ser sitt marknadsmaterial som en viktig förutsättning för att stärka sin ledande position på Europas kartongmarknad. Den processen underlättas av de rationella lösningar som Intellecta Infolog nu kan erbjuda.

“Iggesund Paperboard är en strategiskt viktig kund för oss. Affären visar styrkan och bredden i vårt erbjudande inom informationslogistik”, säger Roy Spennare, försäljnings- och marknadsdirektör på Intellecta.


För ytterligare information kontakta:

Carlo Einarsson, chef marknadskommunikation Iggesund Paperboard, +46 650 280 00
Björn Lindmark, marknadschef Intellecta Tryckindustri, +46 8 506 286 22, +46 708 93 14 77
Anders Dekany, vd Intellecta Systems, +46 8 506 288 44, + 46 708 56 08 75


Intellectas affärsidé är att stärka kundens varumärke, relationer och affärer genom integrerad publicering och effektiv kommunikation. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden: Communication (byråtjänster), InfoLog (informationslogistik) och Operations (funktionsåtaganden). Vi är cirka 400 medarbetare på nio orter i Sverige och Danmark. Läs mer på www.intellecta.se