IHAAB Gruppen

IHAAB Marketing AB förvärvar Lindebergh Elektronik

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 20:07 CEST

Pressmeddelande

2010-10-13

IHAAB Marketing AB har förvärvat Lindebergh Elektronik i KK och rörelsen kommer att ingå i det helägda dotterbolaget SMD Produktion i Stockholm AB. Eftersom bolaget inte fått hyra Lindeberghs lokaler några extra veckor för en mjuk övergång måste flytten vara genomförd under slutet av vecka 42. IHAAB Marketing för diskussioner med Lindebergh Elektroniks kunder för att genomföra flytten till SMD Produktions lokaler så smidigt som möjligt. SMD Produktion har för avsikt att erbjuda en del av Lindeberghs personal anställning.

 

IHAABgruppens ägare och VD Peter Strömgren:

Förvärvet har jag finansierat för att utöka SMD Produktions verksamhet med ett antal intressanta och krävande kunder och samtidigt tillföra ytterligare kompetens till bolaget. Lindeberghs kunder passar synnerligen väl in i SMDs struktur speciellt med avseende på medicinteknik och andra krävande produkter som ställer höga kvalitetskrav på produktionen. Vi ser fram emot ett fruktbart samarbete med våra nya och gamla kunder och ett synnerligen starkt verksamhetsår 2011. 

för ytterligare information och frågor:

 

IHAAB Marketing AB,

Marknadsansvarig 

Bo Eklund

0735 030 070

bo.eklund@ihaab.se