Cellip AB

IHM Business School väljer telefoni i Office 365 från Cellip

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2019 16:03 CEST

IHM väljer telefoni i Office 365 för enkelhetens skull, när behoven överskred den gamla telefonväxelns funktionalitet tittade IMH Business School på en rad olika telefoni- och kommunikationslösningar. Bla kommunicerar personalen väldigt mycket via mejl och chatt, telefonerna går varma på dagarna med både interna och externa samtal. Telefoni är med andra ord en central kommunikationskanal. Enkelheten för användarna och möjligheten att skräddarsy efter behov samtidigt som man baserar lösningen på en standardlösning, gjorde att IHM inte valde en traditionell telefonilösning. Istället föll valet på telefoni i Microsoft Office 365 från Cellip.

- IHM drivs av en entreprenörsanda och av att hela tiden utmana gamla sanningar både i sina utbildningar och hur vi arbetar internt. I Skype for Business fanns den funktionalitet vi efterfrågade, i ett användarvänligt gränssnitt som alla redan var inarbetade på. Vi upptäckte att vi kunde kunna koppla ihop Skype med telefonin och därigenom jobba smartare, berättar Mickael Selander, Teamleader på Digital Management IHM.

Lösningen innehåller Cellips ledande Skype for Business Telefoni med fast och mobiltelefoni kombinerat i molnet, som skräddarsys efter kundernas behov. Förmågan att anpassa sina erbjudanden för kunder och partner är inget nytt för Cellip, utan man har alltid lyssnat på behoven och utvecklat lösningar därefter. Lösningarna är framtidsäkrade med Microsoft Teams telefoni, där kunderna enkelt kan flytta cluster av användare från Skype till Teams beroende på mognad hos användaren.

- Vi gör det enkelt för kunder, som IHM, att utvärdera våra lösningar tex hjälpte vi IHM med ett mindre pilotprojekt. I Projektet bjöds personer in från verksamheten för att utvärdera både funktionalitet och användbarhet, i vilken Cellip möte de krav som fanns. En av fördelarna med att köra telefoni via Skype for Business och Teams är möjligheten att skräddarsy systemet inom standard för att svara mot unika behov. IHM kan i stor utsträckning hantera konfigurering internt utan att behöva luta sig mot dyra konsulter. De är extra roligt att arbeta med så kompetent kund som IHM, säger Esko Airas, VD Cellip.

Microsoft Modern Workplace lösningar med Office 365 i spetsen möjliggör att samla ett företags hela kommunikation i en lösning och då öka produktiviteten för medarbetarna. Samtidigt möjliggörs ökade möjligheter inom säkerhet och regelefterlevnad för organisation, ex vis för GDPR.

- IHM caset visar verkligen på styrkan hos Office 365 som framtidssäkrat samarbetsverktyg med stora möjligheter för nya funktioner, som Power BI och Microsoft Teams. Samt att när användarna får välja så möter Office 365 de behov som finns på en modern arbetsplats. Vi ser verkligen trenden tydligt med att företag och organisationer alltmer arbetar i moderna team utan fysisk begränsning, vilket möjliggörs i Microsofts molntjänster tillsammans med partners som Cellip, säger Henrik Byström, Business Group Lead Modern Workplace

IHM utvecklar kompetensen som utvecklar näringslivet. Vårt uppdrag är att erbjuda människor och företag affärsutbildningar och samarbeten som är till nytta nu och i framtiden. Vi formar och låter oss formas av omvärlden mitt i ett internationellt näringsliv som är under ständig förändring.

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM. Verksamheten bedrivs vid egna skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö och ute hos våra kunder.

Cellip är ledande på Skype for Business och Microsoft Teams telefoni och är en del av Infracom Group som är noterat på börsen.


Se även
www.cellip.com och www.facebook.com/CellipAB