Magnus Josephson AB

IHMs kurs Public Bid Manager ger ett strategiskt helhetsgrepp om den offentliga affären

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2012 08:04 CEST

Även i höst erbjuder IHM Business School utbildningen Public Bid Manager. För fjärde året körs denna populära utbildning som ger en helhetssyn på hur du utvecklar strategi, organisation och konkreta verktyg för framgångsrika affärer med offentlig sektor. Magnus Josephson kommer även denna gång vara en av huvudlärarna.

Offentlig sektor köper varor och tjänster för ca 500 miljarder kronor per år och alla inköp som styrs av Lagen om offentlig upphandling, LOU. För att vara framgångsrik i affärer med offentlig sektor krävs både kunskap om lagen och hur du och ditt företag utvecklar strategi, organisation och konkreta verktyg, säger Magnus Josephson. Public Bid Manager är en framtidsutbildning om man vill satsa på en karriär inom det här området, fortsätter Magnus Josephson.

Utbildningen Public Bid Manager har arbetats fram i samarbete mellan VismaOpic och IHM. Magnus Josephson är en av initiativtagarna till programmet och har också skapat mycket av innehållet. Magnus bok Vinnande anbud kommer också att vara en del av kurslitteraturen. Fler än 60 personer har nu gått detta program hittills som ger de kunskaper som krävs för att ta ett strategiskt helhetsgrepp kring de offentliga affärerna och bli än mer lönsamma.

För mer information om utbildningen kontakta:
Magnus Lundbom, IHM,  tel. 08-657 00 34, magnus.lundbom@ihm.se

Företaget Magnus Josephson AB, leds av Magnus Josephson, upphandlingsjurist och en av Sveriges mest anlitade experter på hur företag gör lönsamma affärer med offentlig sektor