RISE Research Institutes of Sweden AB

IIIEE blir ny forskningspartner i policyfrågor i Mistra Future Fashion

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2016 15:03 CEST

Mistra Future Fashion fortsätter att växa, och kan nu tillkännage att Internationella Miljöinstitutet IIIEE, vid Lunds Universitet, blir ny partner inom forskningen av styrmedel och riktlinjer för en hållbar modeindustri.

IIIEE är ett internationellt, tvärvetenskapligt centrum för forskning och utbildning vid Lunds universitet. Institutet främjar hållbarhetslösningar för myndigheter och företag genom att bedöma och vägleda styr- och ledningsprocesser, utvärdering av policyåtgärder och affärsmodeller och utforskar visioner och scenarier för en hållbar framtid.

I Mistra Future Fashions fas 2 kommer IIIEEs forskare att undersöka förutsättningar för statliga styrmedel inom tre områden: globala och nationella politiska åtgärder för hållbara leverantörskedjor, lokala politiska åtgärder för att främja hållbar textilkonsumtion samt utökat producentansvar som policy för att främja återanvändning och fiber-till-fiber återvinning av textilier.

– Under många år har vi studerat olika produktorienterade miljölagstiftningar och statliga styrmedel, och hur de påverkat näringslivet. Textil är definitivt bland de "hetaste" produktgrupper för vilka en rad olika interventioner just nu diskuteras eller initieras på flera myndighetsnivåer, säger Naoko Tojo, lektor i miljö- och produktlagstiftning och policy vid IIIEE. 

– Jag tror att Mistra Future Fashion, som involverar ett brett spektrum av både privata och forskningsinriktade partners, fångar denna dynamik riktigt bra och ger en utmärkt plattform för att främja arbetet inom detta område.

IIIEE kommer att arbeta tillsammans med policyforskare från PlanMiljø och IVL i Mistra Future Fashion programmet.

Läs mer om IIIEE.

Kontakt:

Sigrid Barnekow, Mistra Future Fashion
+46 703 95 54 68
sigrid.barnekow@mistrafuturefashion.com

Naoko Tojo, IIIEE 
+46 462 22 02 60
naoko.tojo@iiiee.lu.se

Mistra Future Fashion är ett forskningsprogram om hållbart mode och verkar för en framtida positiv modeindustri. Visionen är att möjliggöra ett systemskifte till en hållbar industri. Programmet håller unikt ett systemperspektiv och arbetar tvärvetenskapligt i ett stort konsortium med över 40 forsknings- och industripartners. Programmet finansieras primärt av Mistra och leds av SP. Läs mer på www.mistrafuturefashion.com.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. 

Under 2015 påbörjade SP, tillsammans med övriga delar av RISE, en process för att forma en mer samlad institutssektor. Med gemensam strategi och ökat samarbete kommer RISE-instituten kunna erbjuda både bättre och helt nya tjänster. Processen fortsätter under 2016. Se www.ri.se

Läs mer på www.sp.se