IKEA SVERIGE

IKEA koncernen rapporterar fortsatt försäljningstillväxt för verksamhetsåret 2015

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2015 09:00 CEST

IKEA koncernen rapporterar fortsatt försäljningstillväxt för verksamhetsåret 2015. För VÅ15, uppgick IKEA koncernens totala omsättning till 31,9 miljarder euro. Den totala försäljningen omräknad till euro ökade med 11,2%. Justerat för valutaeffekter ökade den totala försäljningen med 8,9%. Försäljningen i jämförbara varuhus ökade med 5,1%. 

– Vi växer på nästan alla marknader och vi är glada över årets försäljningsutveckling. Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb med att utveckla och erbjuda våra kunder bra heminredning till låga priser i varuhusen och online, säger Peter Agnefjäll, VD och koncernchef för IKEA koncernen.

Kina var fortfarande den snabbast växande marknaden, följt av Ryssland. Tyskland hade en rekordtillväxt medan Nordamerika fortsatte att utvecklas väl. Även Sydeuropa visade en positiv utveckling. Totalt visar utvecklingen en god tillväxt på de flesta av IKEA koncernens marknader med endast ett fåtal marknader som erfarit mer utmanande ekonomiska förhållanden.

Majoriteten av tillväxten kommer från jämförbara varuhus. Nya varuhus i kombination med nya digitala lösningar bidrar också till det goda resultatet. IKEA sortimentet – inte minst sovrum och badrum - uppskattas av IKEAs besökare. VÅ15 öppnade IKEA koncernen 13 nya varuhus och tre s.k. pick-up points i Spanien, Norge respektive Finland där kunderna kan se delar av IKEA sortimentet och hämta beställda varor.

Även IKEA Sverige visar en stark försäljning och ökar med 8 procent från 13,8 miljarder SEK till 14,9 miljarder SEK jämfört med föregående år. Fler medarbetare som möter kunder i varuhusen och fler nöjda kunder har bidragit till den positiva utvecklingen.

– Satsningen på medarbetarna har varit en viktig del för vår framgång. Vi arbetar ständigt efter att skapa en bättre IKEA upplevelse och vi kan se ett tydligt samband mellan fler medarbetare som möter kund och fler nöjda kunder. En positiv utveckling som visar att vi är på rätt väg, säger Håkan Svedman, landschef IKEA Sverige.

Under det gångna verksamhetsåret[1] har IKEA satsat extra på att utveckla och förbättra just kundmötet vilket gett resultat. Framåt fortsätter satsningar på att öka tillgängligheten både genom befintliga varuhus men också genom öppning av IKEA Umeå, det tjugonde varuhuset i Sverige. Dessutom fortsätter distanshandeln att locka fler besökare och kunder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniela Rogosic, pressansvarig IKEA Sverige, 0733-53 12 97, daniela.rogosic3@ikea.com

[1] 1 september 2014 - 31 augusti 2015

OM IKEA SVERIGE
Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna, vilka innefattar våra medarbetare, våra kunder och alla människor vår verksamhet berör. IKEA produkterna består av rätt kombination av form, funktion, kvalitet, hållbarhet och ett lågt pris – vi kallar det Demokratisk design. IKEA grundades i Älmhult 1943. Idag finns 19 IKEA varuhus och e-handel i Sverige och ca 13 000 IKEA medarbetare, varav ca 6500 inom varuhusorganisationen.www.IKEA.se