IKEA SVERIGE

IKEA samlar in 100 miljoner till barns utbildning i årets mjukdjurskampanj

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 16:31 CET

Fram till 23 december donerar IKEA Social Initiative 10 kronor för varje mjukdjur och barnbok som säljs på IKEA varuhusen världen runt till UNICEF och Rädda Barnen. Pengarna går till projekt för att ge barn möjlighet till god utbildning. Sedan 2003 har den årliga mjukdjurskampanjen samlat in totalt 238 miljoner kronor, vilket hittills hjälpt åtta miljoner barn. I år är målet att samla in ytterligare 100 miljoner kronor.

Årets mjukdjurskampanj kommer att hjälpa UNICEF och Rädda Barnen att starta nya projekt i 22 länder. Sedan början 2003 har kampanjen bidragit till projekt i omkring 40 länder i Central- och Östeuropa, Asien samt Afrika.

IKEA Social Initiative anser att alla barn ska ha tillgång till god utbildning, vilket många barn fortfarande förnekas. Projekten som drivs av UNICEF och Rädda Barnen syftar till att förbättra utbildning för de mest behövande barnen. Detta är en av de bästa investeringar man kan göra för att skapa förändringar som ger resultat även för framtida generationer.

För att fira barnkonventionen, som har förändrat synen på barn runt om i världen, utökas kampanjen under 17 - 23 december så att alla produkter på avdelningen Barnens IKEA och en speciell barnrätt i restaurangen ingår.

– Med mer än 300 IKEA varuhus och många miljoner kunder som går med i mjukdjursrörelsen för barns utbildning, kan vi ha en omfattande och långsiktig påverkan på barns liv. I år hoppas vi samla in 100 miljoner kronor extra och samtidigt skapa ökad medvetenhet om vikten av utbildning. Detta kommer att hjälpa miljontals barn att lära sig saker och att utvecklas, säger Marianne Barner, ansvarig för IKEA Social Initiative.

– Under de senaste tio åren har IKEA Social Initiative varit en fantastisk partner, som är engagerad i att främja UNICEFs arbete med att säkerställa att barn har en hälsosam och säker barndom, tillgång till bra utbildning och är skyddade från att bli utnyttjade. Mjukdjurskampanjen är ett bra exempel på att viktiga medel samlas in som kan användas till UNICEFS program och det vill vi tacka IKEA kunderna för, säger Leila Pakkala, UNICEF Director for Private Fundraising and Partnerships.

– Att uppnå hållbar och omfattande förändring i samhällen kan bara göras genom samarbete mellan olika sektorer. Samarbetet mellan Rädda Barnen och IKEA Social Initiative spänner över ett årtionde och vi är stolta över att arbeta tillsammans med en så dedikerad partner för att kämpa för barns rätt till en hälsosam och säker barndom och god utbildning, säger Elisabeth Dahlin, Ordförande i IKEA Social Initiative Collaboration Steering Committee och Generalsekreterare för Rädda Barnen, Sverige.

För mer information om IKEA mjukdjurskampanj, kontakta gärna:

IKEA

Eva Stål, Tel: 042-444 35 40, E-mail: eva.stal@ikea.com

Rädda Barnen

Jonas Olsson, Tel: 08-698 9136, E-mail: jonas.olsson@rb.se

UNICEF

Anna Danieli, Tel: 08-692 2507, E-mail: anna.danieli@unicef.se

IKEA Social Initiative

IKEA anser att hemmet är världens viktigaste plats och att barn är världens viktigaste människor. IKEA Social Initiative vill åstadkomma avgörande och hållbara förändringar som stärker barn och kvinnors rättigheter samt förbättra deras livsvillkor. Vi arbetar tillsammans med UNICEF, Rädda Barnen och UNDP för att förstärka barns rättigheter till en hälsosam och trygg barndom med tillgång till utbildning av god kvalitet. Samtidigt vill vi stärka kvinnors möjligheter att skapa en bättre vardag för sig själva och sina närmaste. 100 miljoner barn får för närvarande stöd av projekt som stöds av IKEA Social Initiative.  Sedan 2003 har mjukdjurskampanjen bidragit med 238 miljoner kronor som hittills har hjälpt åtta miljoner behövande barn.

UNICEF, FN:s barnfond, kämpar över hela jorden för barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. UNICEF bildar opinion, påverkar politiker och samlar in pengar för att kunna förändra barns liv – både på lång sikt och i katastrofsituationer. Allt UNICEF gör utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. UNICEF hjälper alla barn – oavsett nationalitet, hudfärg, religion eller ett lands politiska ledning. Hjälpen går först till de barn som är mest utsatta. UNICEF är helt beroende av frivilliga bidrag. För mer information se www.unicef.se

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Rädda Barnen är en del av the International Save the Children Alliance – en paraplyorganisation för 28 organisationer som arbetar för barns rättigheter i över 125 länder. Tillsammans med de andra organisationerna i Alliansen lyfter vi fram barns rättigheter i allt biståndsarbete, både vid katastrofsituationer och mer långsiktiga insatser. Läs mer på www.raddabarnen.se  

IKEA grundades 1943 och har 17 varuhus i Sverige, som årligen besöks av 33 miljoner människor. Distanshandeln bedrivs genom IKEA Handla Hemma. IKEA koncernen har 280 varuhus i 25 länder, som årligen besöks av 626 miljoner människor. IKEA katalogen trycks i 198 miljoner exemplar på 28 språk. www.ikea.se