Universum Sverige

IKEA studenternas förstahandsval 10:e året i rad i FöretagsBarometern

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2012 06:01 CET

IKEA är för 10:e året i rad förstahandsvalet när Sveriges ekonomstudenter listar sina ideala arbetsgivare i Universums karriärundersökning FöretagsBarometern. En tydlig trend är att studenterna blir allt mer fokuserade på utveckla sitt ”ME-brand”, det personliga varumärket. Ett trendbrott är att intresset för internationell karriär åter ökar.

Stockholm, 14 mars 2012: Universum, den globala ledaren inom employer branding, presenterar idag resultatet från årets upplaga av karriärundersökningen FöretagsBarometern som besvarats av svenska universitet- och högskolestudenter. IKEA är för 10:e året i rad förstahandsvalet när Sveriges ekonomstudenter listar sina ideala arbetsgivare och IKEA är även för första gången på andra plats bland civilingenjörerna.

”IKEA:s topplaceringar är resultatet av ett strategiskt och långsiktigt employer branding-arbete, förklarar Daniel Wägerth, Employer Branding Specialist på Universum. ”IKEA:s satsning på att belysa bredden av karriärmöjligheter inom koncernen leder nu till resultat även bland civilingenjörerna. Det kommer att bli en viktig konkurrensfördel i den ökade kampen om civilingenjörer och spetskompetens inom viktiga områden.”

Google fortsatt attraktiv arbetsgivare

Google fortsätter att vara en av de attraktivaste arbetsgivarna för studenterna och kniper förstaplatsen bland studenter som studerar till civilingenjörer, högskoleingenjörer och data/IT.

”Google förstärker sin position som förstavalet bland teknik- och data/IT-studenterna genom att vara bra på att lyfta fram möjligheterna till personlig utveckling och en innovativ arbetsmiljö”, menar Daniel Wägerth. ”Studenterna associerar även Google som både snabbväxande, entreprenöriell och framgångsrika på marknaden i allt större utsträckning jämfört med andra topplacerade företag.”

Framtidens trender

Trenderna i årets FöretagsBarometer pekar på att ”ME-Brand” (det personliga varumärket) blir allt viktigare i valet av arbetsgivare bland studenterna. Bland annat är arbetsgivarens rykte och image en viktig faktor för studenterna och rangordnas allt högre. Detta hänger ihop med bland annat att studenterna även ser ”goda referenser för sin framtida karriär” som ett av de viktigaste attributen hos en arbetsgivare.

”Generationen som är på väg ut på arbetsmarknaden har ett större fokus på sig själva och sin egen karriär än tidigare, säger Daniel Wägerth, Employer Branding Specialist på Universum. ”För studenterna är det viktigt att arbeta för ett välkänt företag med attraktiva produkter och tjänster, vilket kommer att ge dem goda referenser till sin framtida karriär och sitt ME-Brand, sitt personliga varumärke. Det blir därför viktigare för företag att lyfta fram goda exempel på framgångsrika personer, som både arbetar och arbetat hos dem, för att belysa möjliga karriärvägar i sin kommunikation med studenterna.”

Ett tydligt trendbrott i FöretagsBarometern är ett ökat intresse för att ha en internationell karriär. Håller denna trend i sig blir det ännu viktigare för svenska företag att lyfta fram utlandsmöjligheter i sitt employer branding-arbete så att svenska talanger inte hamnar i utländska företag utomlands.

”Intresset är att ha en internationell karriär hänger samman med den ökade betydelsen för ME-brand, sitt personliga varumärke. Utlandserfarenhet ser bra ut i CV:et och förstärker den externa bilden av sig själv”, säger Daniel Wägerth. ”Svenska företag måste se över sitt studenterbjudande för att inte riskera tappa svenska talanger utomlands.”

För mer information kontakta:

Daniel Wägerth
Employer Branding-specialist
073 628 03 36
Daniel.Wagerth@universum.se
                  
Kalle Richert
Projektledare
070 977 43 96
Kalle.Richert@universum.se

Om FöretagsBarometern
FöretagsBarometern är en heltäckande och årligen återkommande undersökning om karriär, arbetsliv och framtid som syftar till att hjälpa arbetsgivare i Sverige att förstå och kommunicera med potentiell framtida arbetskraft. Undersökningen har genomförts sedan början av 90-talet och ger en bild av hur studenter ser på olika arbetsgivare och sin egen framtid. 12 286 studenter inom ekonomi, teknik, data/IT, juridik och fastighetsmäklare har svarat på årets FöretagsBarometer. Medelåldern på respondenterna ligger runt 25 år. Undersökningens svar har samlats in genom olika kanaler via internet i perioden november 2011 till februari 2012. Respondenterna har blivit kontaktade via e-post med en inbjudan och en länk till undersökningen. Undersökningen har genomförts i samarbete med Sveriges universitet och högskolor.

Hela rankingen finns på www.universumglobal.com/foretagsbarometern2012


Om Universum

Universum är världsledande inom employer branding. Sedan mer än 20 år tillbaka arbetar vi uteslutande med arbetsgivarimage och vi är pionjärer inom detta område. Universum hjälper över 1 200 kunder världen över att attrahera framtida, och behålla nuvarande, ideala medarbetare. Vi gör detta genom erfarenhet, kunskap och tjänster såsom undersökningar, strategiska konsulttjänster och medielösningar. Universums undersökningar besvaras årligen av 400 000 studenter och unga akademiker i hela världen, vilket ger oss en unik kunskapsbas. I vår mediaportfölj ingår över 150 olika publikationer och webbplatser som hjälper studenter och unga akademiker i deras jakt på den ideala arbetsgivaren.

www.universumglobal.com