Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

IKFF:s nedrustningsexpert kommenterar Nordkoreas provsprängning

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 11:41 CET

Beatrice Fihn leder IKFF:s internationella nedrustningsprogram Reaching Critical Will (RCW) i Genéve. RCW släppte nyligen en rapport kring de humanitära konsekvenserna om kärnvapen används idag. Nordkorea testar nu kärnvapen som ska visa att landet kan tillverka olika slags bomber och anfalla städer som Tokyo och Seoul. Det skulle innebära katastrofala humanitära konsekvenser.

Med anledning av Nordkoreas provsprängning, pekar Beatrice Fihn på behovet av nya globala initiativ för kärnvapennedrustning.

-  Vi fördömer starkt Nordkoreas agerande. Men så länge det finns länder som har kärnvapen, kommer andra länder att vilja skaffa det. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon sade nyligen: ”Det finns inga rätta händer för fel vapen”. De pågående initiativen och arbetet för nedrustning är inte tillräckliga, säger Beatrice Fihn.

Ingen borde vara stolt över att äga kärnvapen. Kärnvapenstaterna, bland andra USA, Ryssland och Frankrike, planerar att modernisera sina kärnvapenarsenaler över en 10-årsperiod till en uppskattad kostnad av 1000 miljarder US dollar. Därmed ökar incitamenten för andra stater att skaffa kärnvapen.

-  Vi måste förbjuda kärnvapen nu, innan de orsakar humanitärt lidande, bortom vad vi kan föreställa oss. Den mänskliga faktorn är det enda som står emellan oss och en katastrof.

Elin Liss, kommunikationsansvarig IKFF: 08-702 98 10 / 0736 471 971 elin.liss@ikff.se


Reaching Critical Will (RCW) startades 1999 av IKFF och arbetar gentemot FN i New York och Genève. RCW övervakar och analyserar olika FN-forum och processer relaterade till vapenkontroll och nedrustning. Många diplomater vittnar om betydelsen av RCW:s rapportering under förhandlingar. RCW har skapat ett heltäckande onlinearkiv med uttalanden och resolutioner från FN och dess medlemsstater och de producerar forskningsstudier, rapporter och uttalanden. Men framförallt sänker RCW trösklarna för det civila samhällets möjligheter att ta sig an det ofta väldigt tekniska nedrustningsarbetet.

IKFF har sedan sitt grundande 1915 arbetat för kvinnors säkerhet, nedrustning samt kvinnors meningsfulla deltagande på alla nivåer inom internationell fred och säkerhetspolitik. Två av IKFF:s ordförande har för detta arbete fått Nobels Fredspris, Jane Addams (1931) och Emily Greene Balch (1946).