Masternaut AB

IL Recycling effektiviserar sina transporter med hjälp av Masternaut

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 11:54 CEST

IL Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsföretag med rikstäckande verksamhet i Sverige och på flera platser i Polen. Företaget har 700 medarbetare som täcker hela återvinningsprocessen, från analys, insamling och transport av restprodukter till sortering, bearbetning och leverans av
returråvara till industrin med systemen och den senaste tekniken för effektiv  och lönsam återvinning.

IL Recycling tar hand om allt som blir över från alla typer av verksamheter med målsättning är att alltid återvinna så mycket som möjligt och därmed spara miljön.

Återvinning och avfallshantering utgör en del av samhällets infrastruktur och IL Recycling tar ansvar för att minska sin negativa klimatpåverkan av sina transporter inom en rad olika områden, där bland annat utbildning av chaufförerna i sparsam körning och hållbara transporter är en viktig del inom
miljöarbetet.

Som ett led i sitt aktiva hållbarhetsarbete har IL Recycling valt att installera Masternauts lösning i 165 av sina fordon för uppföljning av sparsam körning och miljöpåverkan. Med en kombination av GPS-teknik och Masternauts patenterade avläsning av CANbus-data från fordonen, får IL Recycling korrekta och pålitliga värden från sina fordon som kan användas för att mäta och påverka tomgångskörningen, bränsleförbrukningen samt uppföljning av service på sina fordon. Tillsammans skapar alla mätbara värden förutsättningarna för att aktivt kunna följa upp verksamhetens miljömål för sina transporter genom t ex minskad tomgångskörning samt att premiera en miljövänlig körning hos  förarna.

”För oss som är verksamma med återvinning är det viktigt att vi aktivt också arbetar med att minska vår egen miljöpåverkan genom att sänka bränsleförbrukning och därmed våra CO2-utsläpp för våra transporter. Genom att öka medvetenheten bland våra förare om vikten av miljövänlig körning och genom en kontinuerlig uppföljning och förbättring av planeringen av transporterna med hjälp av Masternauts rapportverktyg, ser vi direkt om insatserna ger resultat, säger Peter Ullenius, Transportchef i Stockholm för IL Recycling. ”

”IL Recycling har tydliga miljömål och vi ser att vår lösning är en viktig del i deras strävan att optimera sin fordonspark och deras aktiva arbete för en minskad miljöpåverkan och därigenom sänkta kostnader. Med vår lösning får de verktygen och stödet för att se resultatet av sitt aktiva arbete", säger Martin Krona, Nordenchef Masternaut.

För mer information, kontakta gärna:

Peter Ullenius, transportchef i Stockholm, IL Recycling på e-post: peter.ullenius@ilrecycling.com alt.

Christer Dahlberg, logistikchef, IL Recycling på tfn. 0733-25 00 26 eller e-post:  christer.dahlberg@ilrecycling.com

Martin Krona, Nordenchef, Masternaut tfn 0704-834606 eller e-post:
martin.krona@masternaut.com

Om IL Recycling:
IL Recycling är en helhetsleverantör av återvinningstjänster. IL Recycling tar hand om allt som blir över och skapar värde genom att återvinna så långt det är möjligt. Slutprodukten är värdefull råvara som levereras till industrin.

IL Recyclings utgångspunkt är att det alltid finns mer att hämta: mer miljövinster för samhället, mer återvunnet material som råvara, och mer värde för kunderna genom ständigt förbättrade lösningar för effektiv återvinning. Koncernen, som har 700 anställda med rikstäckande verksamhet i Sverige och Polen, ägs av Fiskeby Board, SCA, Smurfit Kappa och Stora Enso.

Om Masternaut

Masternaut är Europas största leverantör av telematiklösningar. Med över 550 anställda och mer än 10 000 kunder, designar och levererar Masternaut innovativ teknik för arbetsledning av mobila arbetsstyrkor. Dessa produkter driver fram konkreta besparingar och förbättrade tjänster för kunder och partners i alla delar av organisationen, från ekonomi till HR, från drift till kundservice.

Masternaut har det största forsknings- och utvecklingsteamet för telematik i Europa och nyskapar ständigt för att leverera den mest tillförlitliga och skalbara plattform som finns tillgänglig. Företaget har över 300 000 tillgångar, fordon och personer anslutna till sina Software-as-a-Service-lösningar. Över 15 000 användare interagerar varje timme med systemen och över 50 miljoner datatransaktioner bearbetas och konfigureras till 20 000 rapporter varje dag.

Masternaut grundades 1996 och utrustar företag och åkerier med verktyg för att uppnå lägre ränsleförbrukning, minskat slitage, större effektivitetsvinster, förbättrad hantering av förarbeteenden och en minskning av CO2-utsläppen.

Masternaut har kunder i 32 länder och har sitt huvudkontor i Marlow i Storbritannien och europeiska lokalkontor i Frankrike, Tyskland, Spanien och Sverige.

Hemsida:
www.masternaut.se