IL Recycling

IL Recycling – en del av Stena

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2016 08:37 CEST

I går avslutades transaktionen och köpet blev klart – Stena har nu köpt aktierna i IL Recycling och är nu ensamma ägare till företaget. Detta innebär att IL Recycling blir en del av Stena från och med i dag, den 1 juli 2016.

Tidigare i våras kom Stena överens med IL Recyclings ägare om att förvärva aktierna i IL Recycling. Affären rör både den svenska och den polska verksamheten. Efter en godkännandeprocess hos konkurrensmyndigheterna i både Sverige och i Polen står det klart att affären gått igenom.

Det är glädjande att vi fått beslutet från Konkurrensverket och att affären nu kan stängas. Detta blir en spännande förändring för IL Recycling där vi känner oss övertygade om att Stena blir en ekonomiskt trygg och långsiktig ägare åt IL Recycling, säger Lars-Gunnar Almryd, VD & Koncernchef, IL Recycling.

Vi är mycket nöjda med affären som är strategiskt viktig för Stena. Genom förvärvet förstärker vi vårt helhetserbjudande och kan erbjuda kunderna fler innovativa lösningar. IL Recycling har lång erfarenhet av pappersåtervinning, där bolaget har försett pappersindustrin med återvunnet material som råvara, säger Staffan Persson, VD för Stena Recycling AB.

Nu ser vi fram emot att få ta del av Stenas tankar kring hur vi tillsammans ska fortsätta att skapa attraktiva kunderbjudanden för en återvinnings-marknad i förändring mot en cirkulär ekonomi avslutar Lars-Gunnar Almryd. 


För mer information kontakta:

Lars-Gunnar Almryd, VD & Koncernchef för IL Recyclingkoncernen
0706 51 93 79 
lars-gunnar.almryd@ilrecycling.com

Staffan Persson, VD för Stena Recycling
010 445 8013
staffan.persson@stenarecycling.se

IL Recycling är en helhetsleverantör av återvinningstjänster. Vi tar hand om allt som blir över och skapar värde genom att återvinna så långt det är möjligt. Slutprodukten är värdefull råvara som vi levererar till industrin.

Vår utgångspunkt är att det alltid finns mer att hämta: mer miljövinster för samhället, mer återvunnet material som råvara, och mer värde för våra kunder genom ständigt förbättrade lösningar för effektiv återvinning.

Koncernen, som har 700 anställda med rikstäckande verksamhet i Sverige och Polen, ägs sedan 1 juli 2016 av Stena.