IL Recycling

IL Recycling förvärvar verksamhetsdel från BIG BAG AB

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2016 16:08 CET

Nu är överenskommelsen klar och under vårvintern tar IL Recycling över BIG BAG:s verksamhet inom kärl- och frontlastarhantering i Stockholmsregionen.

Avtalet för förvärvet av BIG BAG:s kärl- och frontlastarverksamhet är nu undertecknat och det är klart att IL Recycling tar över driften fr.o.m. den 1 mars 2016. Denna affärsuppgörelse ger IL Recycling, som har stor erfarenhet att driva kärlhantering inom återvinningssektorn, möjligheter att fortsätta utveckla den verksamhet som nu övertas. För BIG BAG:s del ger denna affär möjlighet att fokusera fullt ut på att leverera återvinnings-lösningar till byggbranschen. I förvärvet går personal, kunder och utrustning över till IL Recycling.

Denna affär förstärker vår verksamhet i Stockholm på ett förträffligt sätt. Vi ser också intressanta möjligheter att erbjuda dessa kunder ytterligare tjänster för hållbar utveckling och effektiv återvinning. Med vår befintliga infrastruktur på plats kan vi lyfta in dessa uppdrag på ett bra sätt i vår verksamhet konstaterar Henrik Modeér, Operativ chef, Miljötjänster & Återvinning, IL Recycling.

Nu sätter ett stort och viktigt arbete igång med att välkomna både nya medarbetare och kunder till oss på IL Recycling. Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för alla inblandade att bli väl fungerande delar av vår verksamhet med ett bibehållet och ömsesidigt gott förtroende, avslutar Carl Hökfelt, Marknadsområdeschef, IL Recycling i Stockholm.

För mer information om förvärvet kontakta:

Henrik Modeér, operativ chef, miljötjänster & återvinning inom IL Recycling
0706 27 34 00 henrik.modeer@ilrecycling.com

Martin Åsberg, innovationschef, IL Recycling
0709 94 05 36 martin.asberg@ilrecycling.com

Pierre Grubbström, VD, BIG BAG AB
0709 12 40 00 pierre.grubbstrom@bigbag.se

IL Recycling är en helhetsleverantör av återvinningstjänster. Vi tar hand om allt som blir över och skapar värde genom att återvinna så långt det är möjligt. Slutprodukten är värdefull råvara som vi levererar till industrin.

Vår utgångspunkt är att det alltid finns mer att hämta: mer miljövinster för samhället, mer återvunnet material som råvara, och mer värde för våra kunder genom ständigt förbättrade lösningar för effektiv återvinning.

Koncernen, som har 700 anställda med rikstäckande verksamhet i Sverige och Polen, ägs av Fiskeby Board, SCA, Smurfit Kappa och Stora Enso.