IL Recycling

IL Recycling säljs - Stena Metall har tecknat avtal om att förvärva bolaget

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2016 11:12 CEST

Idag har Stena tecknat avtal om att köpa samtliga aktier i IL Recycling som nu ägs av Stora Enso, Fiskeby Board, SCA och Smurfit Kappa. Förvärvet förutsätter godkännanden av konkurrensmyndigheterna. Med anledning av att förvärvet förutsätter godkännanden av både svenska och polska konkurrensmyndigheter går det inte i nuläget att ge besked om när en övergång till Stena Recycling blir aktuell. Information om detta sker då godkännandet annonseras.

- IL Recycling har haft en intressant resa där vi utvecklat hållbara helhetslösningar för våra kunder som idag gjort oss till en ledande aktör inom ett flertal marknadssegment. Vår resa från ett renodlat materialföretag till ett företag med allt större serviceinnehåll har gjort att våra ägare har bedömt att det är ett lämpligt läge att ta nästa steg i utvecklingen för IL Recycling säger Lars-Gunnar Almryd, VD & Koncernchef för IL Recyclingkoncernen.

- Vi går nu en spännande framtid tillmötes som vi ser fram emot med tillförsikt. Utvecklingen mot en cirkulär ekonomi kräver resurser för att utveckla framtida lösningar för kunderna och hållbara behandlingsmetoder. Med Stena som ägare får vi tillgång till ett brett nätverk av kompetens och möjligheter avslutar Lars-Gunnar Almryd.

För mer information kontakta:
Lars-Gunnar Almryd, VD & Koncernchef för IL Recyclingkoncernen 0706 51 93 79 lars-gunnar.almryd@ilrecycling.com

IL Recycling är en helhetsleverantör av återvinningstjänster. Vi tar hand om allt som blir över och skapar värde genom att återvinna så långt det är möjligt. Slutprodukten är värdefull råvara som vi levererar till industrin.

Vår utgångspunkt är att det alltid finns mer att hämta: mer miljövinster för samhället, mer återvunnet material som råvara, och mer värde för våra kunder genom ständigt förbättrade lösningar för effektiv återvinning.

Koncernen, som har 700 anställda med rikstäckande verksamhet i Sverige och Polen, ägs av Fiskeby Board, SCA, Smurfit Kappa och Stora Enso.