RFSL

ILGA:s världskonferens i Stockholm avslutad

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2012 21:10 CET

Idag söndag på eftermiddagen avslutades ILGA:s 26:e världskonferens i Stockholm.  ILGA är International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, en paraplyorganisation för den globala hbtq-rörelsen. Konferensen, som är högsta beslutande forum för ILGA, har pågått sedan den 12 december, med RFSL som lokal arrangör. Under invigningen talade såväl Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt, som Argentinas vice president Amado Boudou och Amnesty Internationals generalsekreterare Salil Shetty.

– Vi vill ödmjukt tacka alla som bidragit till att göra denna världskonferens till den största någonsin i ILGA:s historia, med över 400 delegater. Särskilt vill vi framföra ett tack till våra outtröttliga cirka 100 volontärer, och till de som bidragit med ekonomiskt och moraliskt stöd, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon hälsade under konferensens inledning till deltagarna och påpekade i sin hälsning att i nästan 80 av världens länder är ”hbt-personer fortfarande kriminaliserade för vilka de är, hur de ser ut eller vem de älskar”. Dessa länder återfinns i de flesta kontinenter i världen. I så vitt skilda länder som Algeriet, Burma, Etiopien, Jamaica, Libanon, Kenya, Malaysia, Pakistan, Papua Nya Guinea, Sri Lanka, Trinidad och Tobago, Uganda, Uzbekistan och Zimbabwe är det olagligt att älska och ha sexuella relationer med någon av samma kön. I åtta av världens länder, Iran, Mauretanien, Nigeria, Qatar, Saudiarabien, Somalia, Sudan och Yemen, kan dödsstraff utdömas för samkönade relationer. Transpersoner förtrycks genom liknande förbud och genom att rätten att genomgå könskorrigerande behandling och att byta juridiskt kön är mycket begränsad i många av världens länder.

– Jag är djupt oroad över homofobins livskraft. De som är hbt-personer och intersexuella har rätt till samma rättigheter som alla andra. De föddes också fria och lika, underströk Ban Ki-moon i sin hälsning till världskonferensen.

På konferensen deltog aktivister från 103 olika länder och en rad viktiga frågor för hbtq-rörelsen har avhandlats. Bland annat har strategier för påverkansarbete på FN-nivå diskuterats, liksom finansieringsmöjligheter för organisationer i olika länder och principer för internationellt samarbete.

RFSL vill särskilt välkomna att flera regioner under konferensen fått starkare röst, genom förbättrad organisering. För till exempel den afrikanska regionen är detta möte en av de större samlingarna som varit möjliga att genomföra under de senaste åren. Cirka 60 afrikanska aktivister är på plats i Stockholm. Deltagare från Mellanöstern-Nordafrika-regionen, som också deltar med fler personer än någonsin tidigare i ILGA-sammanhang, hade också en särskild förkonferens, som organiserades tillsammans med nätverket MantiQitna som är baserat i regionen. Också deltagare från Baltikum/Östersjöregionen (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland) höll en egen förkonferens under vilket samarbetet stärkts. Bland annat på grund av att många resestipendier kunnat delas ut har konferensen även inneburit ett stort steg framåt mot jämlik representation mellan världens kontinenter, med ökad representation från framför allt Afrika och Asien.

Bland de bidragsgivare som möjliggjort ILGA:s 26:e världskonferens, bland annat genom att bidra till resestipendier, märks Sida, Svenska Institutet, Arcus Foundation, nederländska Hivos -Humanist Institute for Development Cooperation, norska LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, Open Society Foundation, Civil Rights Defenders och Kvinna till Kvinna.

­ILGA:s nästa världskonferens kommer att hållas 2014 i Mexikos huvudstad Mexiko city. Till ordföranden för ILGA omvaldes under konferensen Gloria Careaga, från Mexiko, och Renato Sabbadini, från Italien. Konferensen beslutade också att organisationens transsekretariat ska innehas av organisationen Diverlex, från Venezuela; och att kvinnosekretariatet ska innehas av Minority Women in Action, från Kenya. Dessutom beslutades att tillsätta ett intersex-sekretariat. Vilken organisation som ska driva detta kommer att väljas på konferensen 2014. 

Under konferensens sista pass gjordes ett uttalande gällande situationen i Uganda, Nigeria, Liberia, Demokratiska republiken Kongo, Kamerun, Ryssland och Ukraina. Uttalandet och Ban Ki-moons hälsning i översättning bifogas pressmeddelandet.

– Vi önskar organisatörerna i Mexiko city all lycka med att ta emot världens hbtq-rörelse om två år. Och vi önskar att vi alla under tiden fram till dess har haft fler framgångar i kampen för lika rättigheter för alla hbtq-personer, avslutar Ulrika Westerlund.


Bifogat finns ILGAs samlade uttalanden från konferensen.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se