Rikshem

​Ilija Batljan skiljs från sin tjänst som vice vd

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 10:00 CET

Styrelsen för Rikshem har beslutat att skilja Ilija Batljan från sin tjänst som vice vd på Rikshem. Bakgrunden är att Ilija Batljan initierat större fastighetsaffärer i eget bolag utan att informera styrelsen.

Styrelsen har under de senaste dagarna fått kännedom om Ilija Batljans egna fastighetsaffärer. Dessutom har han tecknat ett bostadshyreskontrakt med annan part utan att inhämta styrelsens synpunkter. Baserat på detta har styrelsen inte längre förtroende för Ilija Batljan som vice vd och menar att han brustit i sitt omdöme.

Inom Rikshem gäller, precis som inom andra bolag, att våra medarbetare inte ska bedriva annan verksamhet utan att informera om saken och få skriftligt godkännande.

- För oss i styrelsen är det självklart att vice vd inte kan bedriva fastighetsaffärer i privat regi och det är därför vårt förtroende för honom är förbrukat. Styrelsen tycker att detta är mycket tråkigt då Ilija Batljan gjort berömvärda insatser och varit mycket viktig för företagets framväxt, säger Mats Mared, styrelseordförande för Rikshem.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Mared, styrelseordförande Rikshem

via Jennie Wolmestad, kommunikationschef, Rikshem: 0706 87 18 57

 

Rikshems mission är att vara ”den nationella allmännyttan”. Vi äger bostäder och samhällsfastigheter i landets snabbast växande kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Vi ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF.

www.rikshem.se