Världsnaturfonden WWF

Illegal handel med elfenben, tigerdelar och noshörningshorn – hur är läget globalt och för svenska djur och växter?

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2012 13:56 CEST

Den växande tjuvjakten på elefant, noshörning och tiger ingår i den illegala handel som omsätter kring 65 miljarder kronor per år - den femte största kriminella verksamheten i världen. I Sverige har flera stora utredningar pågått under senare år om fågel- och äggsamling men även om illegal handel med noshörningshorn.  

På presskonferensen diskuterar WWF och  företrädare för olika myndigheter vad som kan göras för att stoppa den illegala handeln i Sverige och internationellt.

PRESSKONFERENS

Tid:          Onsdag 24 oktober kl 11.30 – 12. 30 (inkl lunchsmörgås)

Plats:       Naturhistoriska riksmuseet (lilla hörsalen), Frescativägen 40, Stockholm            (T-bana- Universitetet)

Deltagare vid presskonferensen:
Ewa Björling,
Handelsminister
Per Ericson, forskningschef Naturhistoriska riksmuseet
Tom Milliken, ansvarig för TRAFFIC’s elefant-och noshörningsprogram i södra Afrika.
Christer B Jarlås, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål
Michael Diemer, avdelningschef, Jordbruksverket.
Mette Svejgaard, sektionen för naturskydd och artförvaltning, Naturvårdsverket.
Henrik Forssblad, enheten för utredning och lagföring, Rikspolisstyrelsen.
Ola Jennersten, tigerexpert WWF
Allan Carlson, naturvårds- och Afrikaexpert WWF
Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF

Presskonferensen arrangeras i samband med ett 2-dagarsseminarium i Stockholm för berörda myndigheter och organisationer. Arrangörer är Världsnaturfonden WWF, Naturhistoriska riksmuseet, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten m fl. myndigheter.

Efter presskonferensen startar ett seminarium kl 13.00 – 15.30 om handeln med hotade arter, där media är välkomna att delta. Program finns nedan.

För anmälan och mer information, kontakta:
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 08-624 74 03, 070-629 10 77
marie.vonzeipel@wwf.se

Välkommen!

Program seminarium kl.13.00 – 15.30:

  • Handelsminister Ewa Björling inleder seminariet. Illegal handel med vilda djur och växter – vad är handelspolitikens roll och vad gör regeringen? (15 min).
  • Naturhistoriska riksmuseets roll som kunskapsspridare med expertkunskaper! Per Ericson, forskningschef (10 min).
  • Illegal Wildlife trade campaign. Håkan Wirtén,generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF (10 min).
  • Tjuvjakten på elefanter och noshörningar i Afrika samt elfenbetets och noshörningshornens väg från Afrika ut över världen. Tom Milliken, TRAFFIC’s Elephant and Rhino Programme Leader and the Director of ETIS, från TRAFFIC i södra Afrika, berättar om detta. OBS! denna del är på engelska. (40 min).
  • Handeln med noshörningshorn berör även Sverige – Filippo Bassini, miljöpolisen, Stockholm och Anders Gustafsson, miljöåklagare, Stockholm.(15 min).
  • Tigern – hot och hopp, svårt men möjligt? Ola Jennersten, tigerexpert WWF (30 min).
  • Läget i Sverige – Händelser samt summering av myndigheternas seminarium för att komma vidare med frågan i Sverige. Christer B. Jarlås miljöåklagare (20 min).