Rumänska kulturinstitutet

Image at Work

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 11:05 CEST

Rumänska kulturinstitutet
26 oktober 2010 - 18 februari 2011

Index
26 oktober 2010 - 19 december 2010
 

Välkommen på öppning tisdag 26 oktober!
kl 17 - 20Rumänska kulturinstitutet, Skeppsbron 20
kl 18 – 21Index, Kungsbro strand 19

kl 18 SamtalRumänska kulturinstitutet med Matei Bejenaru, Helena Holmberg och Saskia Holmqvist. Samtalsledare: Niclas Östlind

Medverkande konstnärer: Matei Bejenaru (Rumänien), Geta Bratescu (Rumänien), Claire Fontaine (Frankrike), Kajsa Dahlberg (Sverige), Saskia Holmkvist (Sverige), Ken Jacobs (USA), Björn Lövin (Sverige), Maria Ruido (Spanien), Jiri Skala (Tjeckien), Tamas St.Auby (Ungern), Rasa Todosijevic (Serbien) och Claudia Ulisses (Portugal)
Curator: Helena Holmberg

Projektet inkluderar även ett seminarieprogram på Iaspis, curerat av Michele Masucci, Cecilia Widenheim och Jonatan Habib Engqvist och i samarbete med BAC. Ett filmprogram som är en integrerad del av projektet kommer att visas på Moderna Museet. Programmet är curerarat av Adina Bradeanu, Trond Lundemo, Patrick Vonderau och Helena Holmberg.

Projektet följs också av en serie programkvällar på Rumänska kulturinstitutet och Index. Mer information om de olika programmen följer i separata utskick. Se även www.xposeptember.se för mer information efter 20 oktober.


Image at Work är en utställning om arbete. Den utgår från en tanke om arbetet som en grundläggande mänsklig aktivitet, människans hanterande av sin omvärld. Från detta drar utställningen trådar till olika aspekter av arbete.

Verken i utställningen utgår från frågor kring arbetets förändrade strukturer och villkor i samtiden, konstnärligt arbete och hur arbete kan representeras i bild. Den vill också se de meningsskapande processer som bygger sammanhang och kritisk potential inom ett konstnärligt verk som en slags bildens eget arbete.

Arbete är ett begrepp som liksom andra svårdefinierade och vida begrepp gärna ges olika tolkningar inom olika ideologiskt laddade strukturer. Sålunda har arbete lika ofta starkt nedvärderats som uppvärderats. Arbete blir i olika kontexter synonymt med såväl lönearbete, förtryck, slaveri och daglig tristess som med karriär, identitet, självförverkligande, livsgärning.

Synen på arbetet och de villkor inom vilket det utövas påverkar våra personliga relationer, ekonomiska och politiska strukturer, stadsplanering, genuspolitiska frågor och kulturpolitik. Antalet ingångar till begreppet arbete är oändligt.

Utställningen har inte ambitionen att försöka täcka alla dessa olika aspekter men väljer i detta sammanhang ett annat perspektiv genom att se arbete som en aktivitet som strukturerar omvärlden, sätter upp gränser och definierar jaget, samhället, rummet, staden.


Image at Work är ett projekt initierat av Xposeptember och genomförs i samarbete med BAC, Iaspis, Index – The Swedish Contemporary Art Foundation, Moderna Museet och Rumänska kulturinstitutet.

Projektet har möjliggjorts av stöd från Kulturrådet, Stockholms Stad och Stockholms Läns Landsting

För mer information vänligen kontakta Rumänska kulturinstitutet, tel: 08-20 74 00, e-post: info@rkis.se.