Image Media Channel AB i samverkan med Q-channel AB

Image Media Channel presenterar digital signage i reklamfilm.

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 15:03 CEST

Image Media Channel presenterar digital signage i reklamfilm. Filmen visar på lösningar och användningsområden för digital signage. Exemplen på lösningar i filmen har levererats av Image Media Channel.

Filmen presenterar på ett enkelt och lättsamt sätt begreppet digital signage och fungerar även utmärkt som en introduktion inför diskussioner kring införandet av digital signage i företag och organisationer.
Image Media Channel har i en tidigare film på liknande sätt presenterat kösystemet Q-channel med dess fördelar och funktioner. Q-channel är en integrerad del i Image Media Channel digital-signagelösning.

Image Media Channel som funnits i 11 år, och som har installationer från Haparanda till Ystad, levererar system för digital signage. Installationer finns förutom inom banker, även på bland annat butiker, skolor, bibliotek, bilindustrin och hotell. Systemet förekommer även som interninformationssystem inom byggbranschen och på tidningar och tidningstryckerier. Image Media Channel har sedan starten ett nära samarbete med etablerade media.

www.imagemediachannel.se

Bo Stintzing

 08-203020