Imam Ali Islamic Center

"Imam Ali Islamic Centers utlåtande om de senaste avrättningarna i Bahrain"

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2017 10:57 CET

Härmed vill vi uttrycka vår avsky för Bahrains senaste politiska aktioner och avrättningar på tre bahrainska och förtryckta ungdomar. Dessa personers synd var som synden för andra människor i Bahrain, vilket var att kräva sina essentiella medborgerliga önskningar som är varenda människas rättighet. Men istället för att uppfölja dessa önskningar svarade Bahrains regim med att fängsla och tortera dessa ungdomar och utan att hålla rättvisa rättegångar avrättade de dem den 15 januari 2017. Internationella organisationer för mänskliga rättigheter har även fördömt dessa avrättningar.

Bahrains folk, som mest består av shiamuslimer, har under de senaste åren ständigt utsatts för påtryckningar p.g.a. att de berövats sina grundläggande medborgerliga, civila, politiska och religiösa rättigheter.

Aktioner i kontrast till normer för mänskliga rättigheter har varit många i Bahrain. Godtyckliga arresteringar för politiska och civila aktivister, utfärdande av rättsliga domar utan dokument och rättvisa rättegångar, anfall mot medborgares hem mitt i natten och ingjutande av rädsla hos dem, användning av giftiga gaser under fredliga och folkliga demonstrationer m.m. kan nämnas som exempel på detta.

Detta är samtidigt som det bahrainska folkets civila demonstrationer skett utan någon form av vapen under alla dessa år, i kontrast till andra revolutioner i Mellanöstern. Men olyckligtvis har Bahrains regim valt att mörda och skrämma sina medborgare, som deltagit i dessa fredliga demonstrationer. Ansvaret för dessa barbariska aktioner ligger hos regimen i Bahrain och deras allierade såsom Saudiarabiens regim, som stödjer den förtryckande regimen i Bahrain med pengar, vapen och soldater.

Den tystnad som existerar bland länder i Mellanöstern och andra länder i världen och tystnaden i media gällande Bahrains regims förtryckande tillvägagångssätt orsakar en chock och sorg och måste fördömas.

Därmed vill vi att Sveriges regering fördömer dessa aktioner och sätter press på Bahrains regims ledare genom att använda sig utav sina diplomatiska relationer till länder i Mellanöstern såsom Bahrain, och kräver att alla kvinnliga och manliga politiska aktivister ska frias från Bahrains fängelser, speciellt frigivningen av den religiöse lärde svenske och bahrainske teologen Muhammed Habib al-Miqdad som suttit fängslad och dömts till döden.

Vi svenska medborgare är medvetna om detta lands demokratiska ambitioner och vi vet att våra önskningar kommer att observeras av de svenska politikerna. Våra grundläggande önskingar är att all form av förtryck och despotism mot Bahrains bortglömda folk får ett slut.

Slutligen vill vi att all världens regeringar fördömer Bahrains regims barbariska aktioner och kräver att avrättningarna, tortyrerna och arresteringarna av aktivister för de mänskliga rättigheterna och Bahrains förtryckta folk ska upphöra.

Imam Ali Islamic Center
2017-01-22