RISE Research Institutes of Sweden AB

Imego och Acreo går ihop för att tillvarata och utveckla kompetensen inom sensorteknologiområdet

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 15:08 CEST

Swedish ICTs styrelse har föreslagit en sammanslagning av sina två verksamheter Imego och Acreo för att på ett effektivt sätt kunna ta tillvara på och utveckla kompetensen inom sensorteknologiområdet.

I torsdags togs beslutet av Acreos styrelse att sammanslagningen genomförs per den 1 april i år.

”Tillsammans blir vi stora på sensorer och sensorsystem och vi får ett brett erbjudande” säger Hans Hentzell styrelseordförande i Imego och VD på Swedish ICT (Imegos och Acreos ägare). ”Forskningsinstitutets roll är att föra ut forskningsresultat till nytta för industrin. Imego har idag en position som ligger nära företagens utvecklingsavdelning med bland annat kommersiella licenser för sina utvecklingsverktyg och Acreo har en stark förankring inom industrin och forskningen och i sin relation till akademin; tillsammans blir de än starkare i sin roll som forskningsinstitut.“

Behovet av sensorer, sensorsystemkunnande och kvalificerade integrationstjänster är ständigt ökande. I det kommande EUs ramprogrammet (FP8) kommer innovation och nyttogörande att betonas ännu starkare, för att slå vakt om europeisk konkurrenskraft.

”Verksamhetens största tillgång är en tvärdisciplinär mix av forskare och teknisk personal med moderna och ändamålsenliga lab, vilket utgör en unik resurs i Sverige för utveckling av sensorer och sensorsystem. Med en sammanslagning kommer forskningen och erbjudandet till näringslivet att kunna utvecklas och stärkas baserat på en heltäckande och än mer samverkande kompetens inom sensorteknologi” säger Mårten Armgarth VD Acreo.

Acreo har idag en sensorverksamhet som består av forskning och utveckling av sensorer baserat på micro- och nanoteknologi, fiberoptik och Tryckt Elektronik. Man har en stark kompetens inom utveckling av komponenter, moduler, integrerade system och sensornätverk. Genom åren har Imego byggt upp en stark forskning och ett applikationskunnande inom MEMS baserade tröghetssensorer, Biosensorer, Elektromagnetiska sensorer och integrerade system inkluderande trådlösa nätverk. Imego erbjuder även en effektiv och snabb prototypframtagning av sensorer, sensorsystem och sensorapplikationer. Tillsammans får verksamheterna en stor bredd som står sig starkt i den internationella konkurrensen.

”Tyvärr så tvingas vi att titta över personalstyrkan i samband med sammanslagningen då Imegos största kund Sensonor, som står för en tredjedel av intäkterna på Imego, gick i konkurs den 17 februari. Sensonor tillverkar det precisionsgyro som utvecklats på Imego och som idag säljer bra. Vår förhoppning är att Sensonor kommer tillbaka.” säger Mårten Armgarth VD Acreo.

”Vi kommer nu att stå väl rustade inför framtiden och det ökade behovet av sensorer, men naturligtvis är det en mycket svår tid för hela personalen som under många år byggt upp verksamheten på Imego och speciellt för dem som nu blivit drabbade av varsel.” säger Hans Henzell VD Swedish ICT.

Om Imego

Imego är ett ledande forskningsinstitut med ett kommersiellt focus som erbjuder snabb utveckling av avancerade mätsystem såsom sensorer, sensorsystem och sensor applikationer. Imegos unika kunskap om sensorer är kombinerad med ett stort kunnande inom simulering, signalbehandling och elektronisk design på systemnivå.

Imego stödjer kunder i utvecklingen av utmanande sensorer och systemlösningar över hela världen. Exempelvis har Imego varit en avgörande partner i utvecklingen av den gyroteknologi som tillverkas och säljs av Sensonor. Samtidigt har Imego utvecklat en unik förståelse för hur dessa gyros fungerar inom applikationer för detektering av rörelser och tröghetsnavigering. Imegos spetskompetens återfinns inom områden som rörelsedetektering, elektromagnetism, biokemiska sensorer och trådlösa sensorsystem.
www.imego.com 

Om Acreo

Acreo är ett av Europas främsta forskningsinstitut inom elektronik, optik och kommunikationsteknik. Genom att omsätta akademisk forskning till kommersiellt gångbara produkter erbjuder Acreo värdeskapande tekniklösningar för tillväxt och konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Uppdragen spänner mellan allt från förstudier, långsiktiga forskningsprojekt, prototyper och småskalig produktion, till verifiering och testning. Acreo erbjuder även stöd till små och medelstora företag genom tekniköverföring, företagsnätverk och finansiell rådgivning. Acreo är en del av Swedish ICT och har 145 anställda med lokalisering i Kista (huvudkontor), Norrköping och Hudiksvall.
www.acreo.se

Om Swedish ICT

Swedish ICT är en koncern bestående av fem forskningsinstitut inom ICT (informations-och kommunikationsteknik). Swedish ICTs ledande ställning inom tillämpad forskning, innovationstjänster, teknik- och kompetensöverföring bidrar till ökad konkurrenskraft och tillväxt i svenskt näringsliv och samhälle. I koncernen ingår Acreo, SICS, Interactive Institute, Viktoria Institutet och Imego. Swedish ICT ägs till 60 procent av svenska staten genom RISE samt till 40 procent av två intressentföreningar med medlemsföretag från näringslivet. Koncernen har 413 medarbetare med en omsättning på 428MSEK (2011). Huvudkontoret ligger i Kista med verksamhet i Eskilstuna, Göteborg, Hudiksvall, Kista, Lund, Norrköping, Piteå, Umeå och Västerås.
swedish-ict.se 

För mer information kontakta:

Leif Ljungqvist, tf VD IMEGO,
leif.ljungqvist(at)acreo.se; tel: 070 594 9401

Mårten Armgarth, VD Acreo,
marten.armgarth(at)acreo.se; tel: 070 528 25 00

Hans Hentzell, VD Swedish ICT,
hans.hentzell(at)swedish-ict.se, tel: 0705 28 12 47