Piratpartiet

Immaterialrättsorganisationen WIPO skjuter upp piraternas inträde

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 18:39 CEST

Piraterna får vänta, det beslutade WIPO idag när medlemsansökan för Pirate Parties International (PPI) skulle behandlas. Beslutet skjuts upp till 2013 och försvårar för närvaron av Piratpartiernas samarbetsorganisation vid framtida möten. 

Det var under generalförsamlingens möte idag som Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, WIPO, beslutade att inte att inte ta upp frågan om Piratpartiernas Internationella samarbetsorganisations tillträde som observatörer. WIPO, som är en FN-organisation baserad i Genève, behandlar många av de frågor som pirater i regel är kritiska mot. Bland annat utformningen av de avtal inom upphovsrätt och andra rättigheter som ofta är allt för extrema.  Ett observatörskap skulle ha inneburit att samarbetsorganisationen enklare kunnat skicka representanter till mötena, och även få tillfälle att framföra ställningstaganden inför församlingen på enskilda frågor.

Amelia Andersdotter, EU-parlamentariker för Svenska Piratpartiet, är förvånad över beslutet att skjuta upp observatörskapet. 

- Det är mycket i WIPO vi är kritiska mot, men det  är också ett samarbetsforum som försöker hålla en öppen debatt, säger Amelia Andersdotter. Den piratpolitiska rörelsen är på intet sätt den enda organisation som är kritisk mot WIPO:s förhållningssätt.

Även Pirate Parties International ställer sig frågande till beslutet.

- Vi har varit i kontakt med WIPO löpande under den här processen och det har hela tiden framställts som att vi fyllt alla formella krav som WIPO ställer för observatörsskap, säger Denis Simonet, ansvarig för PPI:s ansökan om observatörsskap hos WIPO.

Generalsekreteraren för WIPO, Francis Gurry, har vid flertalet tillfällen framhållit just den stora piratrörelsen som ett exempel på hur medborgare känner sig allt mer distanserade från den immaterialrättsliga lagutvecklingen. Samtidigt framhåller han att det inte finns några andra alternativ än att acceptera den nya världsordningen.

- Det känns orimligt att alla typer av kulturella uttryck ska kvantifieras och betalas på det sätt upphovsrättsregimen dikterar, säger Amelia Andersdotter. Det är synd att vi inte får tillföra vår insikt till debatten. WIPO saknar helt klart den framtidsvision som Piratrörelsen idag står för.

Presskontakt:

Amelia Andersdotter 
Europaparlamentariker för Piratpartiet
amelia.andersdotter@europarl.europa.eu 
Bryssel kontoret: +32(0)228 45922 
Strasbourg kontoret: +33(0)3881 75922 
Mobil: +32(0)470 460 922 

Tess Lindholm
Pressekreterare för Amelia Andersdotter
amelia.andersdotter-office@europarl.europa.eu 
Mobil: +46(0)73 586 87 03

Piratpartiet  är ett svenskt, politiskt parti som grundades 2006. Piratpartiet försöker svara på de nya frågor som de gamla partierna ännu inte förstått att de måste ställa. Piratpartiet har sedan starten 2006 fokuserat på integritet, kultur och kunskap, men arbetar nu med att bredda sin politiska plattform inför valåret 2014.

I Europaparlamentsvalet 2009 fick Piratpartiet 7,1% av rösterna, vilket gav partiet två parlamentsplatser. Piratpartiet har också många systerpartier i andra europeiska länder, vissa av dem med folkvalda representanter på lokal och regional nivå.