Arbetsförmedlingen

Immigrantmässa i Utrecht: Arbetsförmedlingen matchar internationell kompetens på Immigrantmässa i Holland

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 14:50 CET

Arbetsförmedlingen deltar på Immigrantmässan i Utrecht, Holland den 12-13 februari för att hjälpa arbetsgivare att hitta rätt kompetens internationellt. I takt med att arbetsmarknaden blir bättre får fler och fler företag svårt att rekrytera den kompetens de behöver. Det hindrar företagen från att växa och utvecklas. Därför kommer Arbetsförmedlingen och flera Eures-rådgivare* från Sverige att medverka på Immigrantmässan i Utrecht i Holland den 12-13 februari.


Arbetsförmedlingens medverkan på mässan ska underlätta för de svenska arbetsgivarna som söker personal från ett annat land. Besökarna har många frågor kring arbetsmarknad, levnadsförhållanden, företagsklimat och ”hur gör jag när jag har bestämt mig för att flytta” mm.

– Trots att många människor fortfarande saknar arbete i Sverige finns det ett behov av att rekrytera internationellt. Det beror på att det inte alltid är den kompetens som arbetsgivarna behöver som finns hos den som söker arbete. För att hjälpa arbetsgivare har vi genom nätverket Eures* möjlighet att söka den kompetensen i hela EU/EES-området. Till mässan i Utrecht kommer människor som är intresserade av att flytta till ett annat land för att arbeta men också för att starta och driva företag, säger generaldirektör Angeles Bermudez Svankvist.

På mässan i Utrecht finns en stor representation från Sverige. Bland annat medverkar över ett hundra svenska kommuner. Utrecht är den största mässan i Europa för en person som vill emigrera. 2010 kom 12 000 betalande besökare. I år väntas ännu fler.

– Vi vet att det blir mycket positiva effekter, säger Rob Floris, Eures-rådgivare i Kalmar. Sverige är ett populärt land att bosätta sig i.

 

Fakta

Tillsammans med arbetsförmedlingar i övriga Europa ingår Arbetsförmedlingen i Sverige i ett nätverk – Eures, EURopean Employment Services. Eures-nätverket består av Eures-rådgivare,  som är specialister på den europeiska, gemensamma arbetsmarknaden.