Chalmers Innovation

Immunicum inkluderar första patienten i sin fas I/II cancervaccinstudie

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2012 09:01 CET

– Den första patienten i Immunicums fas I/II cancervaccinstudie har nu rekryterats. Totalt ska 12 patienter med metastaserad njurcancer behandlas, dels för undersöka eventuella biverkningar men också för att studera vaccinets antitumöreffekt.

 – Det var endast tre veckor sedan patienten fick sin första vaccindos men hittills har vi inte sett några tecken på allvarliga biverkningar, dock tecken på att immunförsvaret har aktiverats. Rekryteringen av den första patienten till fas I/II-studien är en mycket viktig milstolpe för Immunicum. Vi ser fram emot studien och hoppas att ett framtida njurcancervaccin ska hjälpa ett stort antal människor som idag inte har några bra behandlingsalternativ, säger Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum.

Totalt ska 12 patienter med metastaserad njurcancer inkluderas i studien som genomförs på Uppsala Akademiska Sjukhus. Studien beräknas pågå till mitten av 2013.

Immunicums cancervaccin baseras på upptäckten av dendritcellerna, och deras förmåga att aktivera immunförsvaret. Upptäckten anses så avgörande att den tilldelades 2011 års Nobelpris i Medicin. Till skillnad från konkurrerande koncept så är Immunicum ensamt i världen med att använda dendritceller som kommer från friska blodgivare, vilket gör det möjligt att massproducera vaccinerna.

 – Vaccinet bygger på en allmän princip, att så kallade dendritceller från en ”främmande” individ drar igång en stark inflammatorisk reaktion hos mottagaren. Teoretiskt sett kan vi därför behandla alla typer av tumörer, bara vi kan komma åt modertumören eller eventuell dottertumör via injektion, sager prövningsledaren Anna Laurell, onkolog vid Akademiska sjukhuset.
 Syftet med vaccinet är att dendritcellerna, som är kroppsfrämmande för patienterna, drar igång en lokal avstötningsreaktion i tumören. Inflammationen som uppstår leder i sin tur till att patientens egna dendritceller börjar ”utbilda” tumörspecifika dödarceller (så kallade cytotoxiska T-celler). Dessa angriper både modertumören och metastaser. 

 – Strategin är helt unik och har tidigare inte testats i kliniska studier. Djurförsök har uppvisat lovande resultat och förhoppningen är nu att vaccinet även ska ha en tumörhämmande effekt på patienter med spridd njurcancer, säger docent Alex Karlsson-Parra vid Rudbecklaboratoriet i Uppsala, huvudforskaren bakom det aktuella vaccinet. Varje patient kommer att få två vaccindoser som injiceras i modertumören som sitter i njuren. Detta sker med två veckors mellanrum. Efter andra dosen opereras den tumördrabbade njuren bort enligt etablerad behandlingsrutin. Förutom att studera eventuella biverkningar kommer forskarna att med datortomografi (skiktröntgen) följa hur metastaserna påverkas. Därmed kan behandlingseffekten av vaccinet utvärderas. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD

Mobil: 0703-31 90 51, e-mail: jamal.el-mosleh@immunicum.com

 


 

 

Om Immunicum

Immunicum utvecklar vacciner för terapeutisk behandling av cancer. Den patenterade teknologin bygger på över 20 års forskning inom området transplantationsimmunologi och aktiverar kroppens egna immunförsvar för att angripa farliga substanser som tumörceller. Till skillnad från flertalet konkurrerande läkemedel är vaccinerna möjliga att massproducera.

www.immunicum.com