Brandskyddsföreningen

Imorgon startar BRAND 2004 i Gävle konserthus

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2004 20:41 CEST

Brand-Sverige samlas i Gävle Konserthus den 11-13 maj för tre dagars konferens och erfarenhetsutbyte.
- Hela programmet cirklar runt lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den
1 januari 2004, säger Ingvar Svensson projektledare för BRAND 2004.

Lagen lägger huvudansvaret för brandskyddet på den som arbetar med brandsäkerhet i organisationer, företag eller offentlig sektor. Självklart ska räddningstjänsterna rycka ut och släcka branden. Men den som ansvarar för en verksamhet måste göra allt man kan för att förhindra brand. Dessutom måste man också ha rutiner för vad som ska göras när olyckan väl är framme.

För att det här ska kunna fungera krävs ett gott samarbete mellan näringslivet och kommunerna i Sverige. Lagstiftaren har givit kommunerna ett ansvar för information och rådgivning. Det handlar om att människor ska veta vad som gäller och få hjälp att uppfylla de nya lagkraven.

Vad som ingår i det uppdraget är ett av ämnena för BRAND 2004. Likaså hur kommunens arbete med att ta fram ett handlingsprogram för skydd mot olyckor ska gå till och hur företrädare för näringsliv och kommuner kan mötas på bästa sätt. På stora scenen får publiken möta Kerstin Bäck som talar om att se möjligheter, företrädare för vägverket och polisen som ger en inblick i hur andra verksamheter löst liknande frågor och Magnus Edin från försvarsdepartementet som pratar om regeringens syn på de utmaningar som brandskyddssamhället står inför.

Pressen är välkommen till konferensen. Kontakta Malin Bengtsson om ni vill komma.

BRAND 2004 arrangeras av Gästrike Räddningstjänstförbund, Svenska Brandbefälets Riksförbund och Svenska Brandförsvarsföreningen.

För mer information kontakta:
Ingvar Svensson, brandingenjör 070-553 75 01
Malin Bengtsson, informationsansvarig 070-37 475 19
www.svbf.se finns statistik över brandskador och dödsbränder.