Impact Coatings AB

Impact Coatings AB, noterat på First North: Ytterligare ett Maxfas-patent beviljat

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 10:24 CEST

Impact Coatings och ABBs gemensamma immaterialrättsliga skydd av supermaterialet Maxfas har förstärkts ytterligare genom att ytterligare en patentansökan beviljats. Patentet har beviljats av den europeiska patentmyndigheten.

Det aktuella patentet avser de grundläggande mekanismer som styr skiktets uppbyggnad och som i sin tur avgör skiktets egenskaper.

Supermaterialet Maxfas är ett nötningsbeständigare alternativ till guld som ytbeläggning på elektriska kontakter. Ytbeläggningsmaterialet har utvecklats i Sverige och rättigheterna till det ägs gemensamt av Impact Coatings och ABB. Maxfas kan produceras industriellt med hög kostnadseffektivitet med hjälp av Impact Coatings beläggningssystem.


För mer information, kontakta Impact Coatings vd Henrik Ljungcrantz på 013 359951 eller 070 6635580