Impact Europe Group AB

IMPACT EUROPE HJÄLPER SVERIGES DOMSTOLAR MED NY AVANCERAD TEKNIK

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 13:26 CET

Impact Europe, en av Nord Europas ledande leverantör inom AV/IT området, färdigställer under första kvartalet 2007 ett stort antal rättegångssalar runt om i landet med modern AV-teknik.

Installationerna är en del i en större teknik upprustning som pågår inom Domstolsverket. Det totala ordervärdet i pågående projekt är ca 20 miljoner kronor. I samband med genomförandet av projekten har även fleråriga serviceavtal tecknats.

Lösningarna med den moderna tekniken innehåller ljud, bild, videokommunikation och digitala styrsystem. Med hjälp av dessa lösningar ges möjlighet till ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet för Domstolsverket.

- Domstolsverkets högt ställda krav på tekniklösningarna samt på oss som leverantör är positivt och gör att Impact Europe utvecklas vidare, säger Jonas Angervall, VD för Impact Europe AB som är dotterbolag till Impact Europe Group AB.

Solna den 27 februari 2007

För mer information kontakta :
Jonas Angervall, VD Impact Europe AB
Tel: +46 709 25 36 01, e-mail: jonas.angervall@impact-europe.se

Fredd Causevic, Koncernchef Impact Europe Group AB
Tel: +47 907 99 908, e-mail fredd.causevic@impact-europe.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Impact Europe Pressrelease 2007-02-27.pdf

Impact Europe Group AB är ett internationellt AV-företag med en stark position inom systemlösningar och tjänster för ljud, bild, data och videokommunikation. Impact Europe Group är en marknadsledande AV-aktör med över 210 anställda i Storbritannien, Sverige och Norge. För mer information om bolaget vänligen se: www.impact-europe.com

Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.