Mötesplats Social Innovation

Impact Investment & Kevin Jones till Malmö 21 november

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 10:47 CET

21 november arrangerar Mötesplats för social innovation & Region Skåne en eftermiddag kring Impact Investment. Tre stora internationella samt två regionala investerarnätverk ger sin bild av trender och tendenser inom området.

Good Capital, Toniic och K.L. Felicitas Foundation, alla med bas i USA och aktiva inom fältet Impact Investment gästar Malmö högskola den 21 november kl.15-17, för att prata om en investeringsform där investeraren proaktivt letar efter investeringar som genererar såväl ekonomisk vinst som att bidra till att sociala och miljömässiga mål uppnås – antingen på hemmaplan eller i en vidare geografisk mening med koppling till samhällsentreprenörskap och social innovation. Även de regionala investerarnätverken Uppstart Malmö och Framtidslyftet kommer ge sin bild av den svenska marknaden.

Nätverken kommer att presentera sig, ge en bild av trender och tendenser inom Impact investments och visa på affärs- och investeringsmöjligheter inom fältet social innovation och samhällsentreprenörskap.

Samhällsentreprenörskap och social innovation är en global trend som uppstått för att behovet av innovationer inom samhällsområdet är stort. Samhällsentreprenörer är personer som vill lösa samhällsproblem på nya sätt genom att kombinera entreprenörskapets logik med ett samhällsnyttigt mål.

Många anser att samhällsentreprenörers idéer och sociala innovationer kan bidra med lösningar till många av de utmaningar samhället står inför. Lösningar som kan medverka till tillväxt och utveckling.

Bibliotek, brandkårer, dagis, Krav-märkning, Wikipedia och Bambuser är alla exempel på sociala innovationer. Idéer, processer och initiativ som radikalt förändrat samhället som vi lever i.

Vi behöver nya aktörer, nya idéer och nya innovationer.

”Det handlar om ett ökat intresse för att investera i social innovation i Europa. För 20 år sedan såg vi endast tillväxt inom områden som data, telekom och medicin och det är fortfarande viktigt. Men i dag när vi tittar på var den framtida tillväxten finns, både i form av BNP och i form av arbetstillfällen, så är de viktigaste sektorerna sjukvård, hälsa, utbildning, gröna näringar – alla sektorer där du har en blandad ekonomi som drivs av privata, offentliga och ideella krafter.” Geoff Mulgan, VD för brittiska innovationsstiftelsen Nesta och en av Europas ledande röster inom området social innovation

Impact Investment är en investeringsform där investeraren proaktivt letar efter investeringar som kan generera såväl ekonomisk vinst som att bidra till att sociala och miljömässiga mål uppnås – antingen på hemmaplan eller i en vidare geografisk mening.

Impact investment kallas ibland för "an emerging hybrid of philanthropy and private equity." Antalet Impact Investments har stadigt ökat under de senaste åren och en rapport från 2009 anger att tillgångarna inom Impact Investment under de närmsta åren har förutsättningar att öka från nuvarande cirka 50 miljarder $ till 500 miljarder $. 

Läs mer på vår hemsida: http://bit.ly/uGgJHC


Hör gärna av dig med frågor till Ulf Kyrling, Näringslivsutvecklare, Region Skåne, ulf.kyrling@skane.se tel. 040 675 34 16 eller

Hanna Sigsjö, Koordinator, Mötesplatsen för Social innovation och samhällsentreprenörskap, hanna.sigsjo@mah.se tel. 040 665 70 02.