Conductive

Implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 15:52 CET

Så leder du arbete och personal för att få EBP att fungera i din verksamhet

Idag bedrivs socialtjänstens arbete i för liten utsträckning utifrån kunskap om effekten av olika insatser och arbetssätt. Man vet helt enkelt för lite om effekterna av det arbete man utför. Därför pushar regeringen och SKL hårt på att vidareutveckla arbetet med evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Kravet på att du ska implementera EBP i din verksamhet ökar. Det gäller att hänga med på tåget!

Hur får du det evidensbaserade arbetet att fungera i praktiken?

Frågorna är många och runt om i hela landet arbetar olika verksamheter med att ta nästa steg för att evidensbasera sina existerande arbetssätt.

På konferensen får du lära dig:
• Hur kan du som ledare få EBP att fungera i din verksamhet?
• Hur kommer du igång, hur lyckas du med implementeringen och hur vet du sedan att det är rätt väg att gå?
• Hur utvärderar du dina insatser?

Vi har sökt med ljus och lykta efter verksamheter som kommit längst inom området och kan stolt presentera ett starkt program med de bästa praktikerna och experterna inom evidensbaserad praktik!

För fullständigt program och mer information, klicka här!

Ur programmet

Så motiverar du personalen i arbetet med evidensbaserad praktik
Kerstin Färm
Regionförbundet Örebro

Vad krävs för att lyckas med implementeringen av EBP?
Lars Oscarsson
Örebro universitet

Hur kan man evidensbasera den egna praktiken?
Jan Brännström & Jan Hjelte
Umeå kommun

För fullständigt program och mer information, klicka här!


Varmt välkommen på konferens!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.