Yay! Brand and Design Agency AB

Import av koldioxidinbäddade varor

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 05:59 CEST

Vi måste vara beredda på att förändra hur vi lever på hemmaplan. Att minska vårt fotavtryck (koldioxidavtryck) i världen är en fråga om att ta ansvar för klimatet. Vi talar redan idag om att minska vårt importberoende av olja. Detta måste också i förlängningen gälla import av ”koldioxidinbäddade” varor.

Sverige har ett verkligt gynnsamt läge med sin klimatvänliga el. Vår elproduktion är så gott som koldioxidfri. Det ger svensk industri en stor fördel genom att vi kan erbjuda produkter producerade med klimatvänlig (koldioxidfri) el. Vi kommer att kunna genomföra våra egna ambitiösa reduktionsprogram av koldioxidutsläpp inklusive ökningen av den förnybara energin men samtidigt måste vi minska importen av ”koldioxidinbäddade” produkter.

Vi måste kanske ställa krav på klimatmärkning av produkterna vi tillverkar och dem vi importerar, en process som livsmedelhandeln redan tagit upp. Kina startar ett kolkraftverk i veckan .Kinas utsläpp av växthusgaser har mer än fördubblats på sex år – från tre miljarder ton CO2 till 6,2 miljarder ton CO2 år 2006. Som jämförelse skulle den reduktion som EU diskuterat fram till 2020, 20–30 procent, innebära 1–1,5 miljarder ton CO2 lägre utsläpp på årsbasis.

För Sveriges del innebär förslaget från bla Vetenskapliga rådet för klimatfrågan en reduktion med 0,020 – 0,030 miljarder ton CO2. En droppe i havet jämfört med förväntade utsläpp i Kina. En studie från Världsnaturfonden visar att utsläpp av koldioxid – motsvarande 3,3 miljarder ton årligen – finns ”inbäddade” i de varor som Kina och Indien exporterar till USA och Europa. Det motsvarar ungefär tre fjärdedelar av EU:s egna utsläpp! Vi flyttar och förstärker koldioxidutsläppen genom att ta ”koldioxidinbäddade” produkter från tex Kina istället för att vi själva med vår klimatvänliga el tillverkar dem inom Sverige.

Av: Harry Frank, Professor Kungl. Vetenskapsakademien