Statistiska centralbyrån, SCB

Importen ökade 15 procent i februari

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 09:34 CET

Varuexport, varuimport och handelsnetto, februari 2006, i löpande priser:

Importen ökade 15 procent i februari

Den svenska varuexporten uppgick till 82,9 miljarder kronor under februari, medan varuimporten uppgick till 70,9 miljarder kronor. Detta ger ett handelsnetto på 12,0 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 12,0 miljarder kronor under februari 2006 enligt SCB:s preliminära beräkningar. För februari 2005 var överskottet 12,6 miljarder kronor.

Varuexportens värde under februari 2006 uppgick till 82,9 miljarder kronor och varuimportens till 70,9 miljarder kronor. Exporten har därmed ökat i värde med 12 procent medan importen värdemässigt ökat med 15 procent jämfört med februari 2005. Antalet vardagar under februari 2006 var oförändrat jämfört med februari 2005.

Handeln med länder utanför EU gav under februari 2006 ett överskott på 13,8 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 1,8 miljarder.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 12,2 miljarder kronor för februari 2006 jämfört med 12,5 miljarder för januari 2006. För december 2005 var motsvarande värde 12,5 miljarder.

Handelsnettot för december 2005-februari 2006 gav ett överskott på 35,5 miljarder kronor
Under den senaste tremånadersperioden (december 2005-februari 2006) har värdet av varuexporten ökat med 14 procent medan varuimporten har ökat med 17 procent i värde jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 251,6 miljarder kronor och varuimportvärdet till 216,1 miljarder kronor. Handelsnettot för december 2005-februari 2006 gav därmed ett överskott på 35,5 miljarder kronor. För motsvarande månader 2004-2005 noterades ett överskott på 34,9 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2004-2006 (miljarder kronor); Reviderat värde = fet siffra
Se tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____163657.asp


Definitioner och förklaringar

Den senaste månaden är baserade på en snabbundersökning med företag som har varuhandel med EU samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-04-25 kl. 09.30.

Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för Utrikeshandel
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Runo Samuelsson
Tfn 08-506 946 61
E-post runo.samuelsson@scb.se
Erik Eklund
Tfn 08-506 943 07
E-post erik.eklund@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.