Svensk Form

Improving Life invigs i Mexiko den 13 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2004 00:00 CEST

Improving Life är en utställning om svenska innovationer med tyngdpunkt på design. Från enkla, geniala ting till avancerad, banbrytande teknik. Från bärselar och barnstolar till mobiltelefoni och satellitnavigeringssystem. Innovationer är en del av vår vardag! En innovation är en uppfinning eller en vidareutveckling av en idé som nått kommersiell framgång. De utvecklas för att tillgodose våra behov, underlätta vår tillvaro och förbättra vårt samhälle. För att förverkliga en innovation krävs både kreativitet och förmåga att förstå användarnas behov. Medveten design är idag en avgörande faktor i denna process. Därför finns formgivaren ofta med från idé till slutprodukt.

Otaliga innovationer, såväl historiska som moderna, har utvecklats av svenskar och lagt grunden till företag som har haft stor betydelse för det moderna Sveriges framväxt till välfärds- och designland. Sverige har en lång, livskraftig innovationstradition med ett stort antal patent i förhållande till befolkningens storlek.

Improving Life produceras av Svensk Form i samarbete med Svenska Institutet, Utrikesdepartementet och Exportrådet. Den har skapats med utgångspunkt från Kjell Sedigs bok Svenska innovationer (Svenska Institutets förlag, 2002).
Utställningskommissarie: Gabriela del Valle López
Utställningsarkitektur: Franzén Gustafson Ståhlbom Arkitektkontor och Peekaboo Designbyrå
Grafisk form: Mats Hedman
Efter att framgångsrikt ha visats i S:t Petersburg, Ryssland, Brasilien och Chile kommer Improving Life gästa Museo de las Ciencias Universum i Mexiko City 14 oktober 2004 - 9 januari 2005. Utställningen invigs den 13 oktober av Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt. I samarbete med museet, svensk-mexikanska handelskammaren och ett antal företag, arrangerar svenska ambassaden under hela utställningsperioden en serie om 19 föreläsningar där design och innovation är huvudtemana. Både svenska och mexikanska föreläsare är inbjudna, bland dem José Luis Díaz de la Vega, designchef Volvo Cars Corporation, Claes Frössén, marknadschef Svid samt Tor Bonnier, industridesigner.

Flera pressbilder finns här under 2003: http://www.svenskform.se/press/pressrelPrivat.asp?pressid=52

Kontaktperson 1
Stefan Nilsson
Tel: 08-463 31 97
E-mail: stefan.nilsson@svenskform.se
Mob:

Kontaktperson 2
Gabriela Lopez
Tel:
E-mail: gabriela.lopez@svenskform.se
Mob: