Svensk Form

Improving Life ­- the Design of Swedish Innovations invigs i Chile den 7 maj

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 09:46 CEST

Improving Life är en utställning om svenska innovationer med tyngdpunkt på design. Från enkla, geniala ting till avancerad, banbrytande teknik. Från bärselar och barnstolar till mobiltelefoni och satellitnavigeringssystem. Innovationer är en del av vår vardag! En innovation är en uppfinning eller en vidareutveckling av en idé som nått kommersiell framgång. De utvecklas för att tillgodose våra behov, underlätta vår tillvaro och förbättra vårt samhälle. För att förverkliga en innovation krävs både kreativitet och förmåga att förstå användarnas behov. Medveten design är idag en avgörande faktor i denna process. Därför finns formgivaren ofta med från idé till slutprodukt.

Otaliga innovationer, såväl historiska som moderna, har utvecklats av svenskar och lagt grunden till företag som har haft stor betydelse för det moderna Sveriges framväxt till välfärds- och designland. Sverige har en lång, livskraftig innovationstradition med ett stort antal patent i förhållande till befolkningens storlek.

Improving Life produceras av Svensk Form i samarbete med Svenska Institutet, Utrikesdepartementet och Exportrådet. Den har skapats med utgångspunkt från Kjell Sedigs bok Svenska innovationer (Svenska Institutets förlag, 2002).
Utställningskommissarie: Gabriela del Valle López
Utställningsarkitektur: Franzén Gustafson Ståhlbom Arkitektkontor och Peekaboo Designbyrå Grafisk form: Mats Hedman

Efter att framgångsrikt ha visats i S:t Petersburg, Ryssland och i Sao Paulo, Brasilien kommer Improving Life gästa Museo Nacional de Bellas Artes maj ­ juni. Utställningen invigs den 7 maj i närvaro av Chiles president, Ricardo Lagos. I samband med utställningen har svenska ambassaden tillsammans med olika samarbetspartner organiserat tre seminarier med talare från både Sverige och Chile. Lars Engman, designchef IKEA, Anna Carell, designer, och Kristofer Hansén, designchef Scania, är några av de svenska föredragshållarna som även kommer att hålla i föredrag och workshops på stadens fyra viktigaste designskolor.

Turnéplan
Museo Nacional de Bellas Artes 7 maj ­ 20 juni 2004 Santiago de Chile, Chile Universum 14 oktober 2004 ­ 9 januari 2005 Mexiko City, Mexiko

Pressbilder finns på www.svenskform.se, lösenordet är yellow. För mer information, kontakta Stefan Nilsson, Svensk Form, stefan.nilsson@svenskform.se 08/463 31 97.