Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad

Improvisationsteater på Ålidhem under 2014

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 17:07 CEST

Skuggteatern planerar en Improfestival på stadsdelen Ålidhem under 2014 i samarbete med ensembler från bland annat Riga, Paris, Berlin och Cambridge. Målet är att föreställningarna ska tv-sändas i Sverige och streamas och sändas i respektive land.

Kulturhuvudstadsutskottet vid Umeå kommun har beviljat totalt 800 000 kronor under förutsättning att EU är med och medfinansierar projektet.

Projektnamnet är Get Your Act Together och de offentliga inslagen i projektet, föreställningar och workshops genomförs på engelska – Skuggteatern vill därigenom nå nya målgrupper och människor. På Ålidhem i Umeå bor nästan 20 000 personer och många av dessa, studenter och familjer, har inte svenska som modersmål.

Get Your Act Together genomförs i fyra steg fram till och under 2014. Projektet inleds med besök hos Skuggteaterns europeiska partners. Där utbyts erfarenheter, workshops genomförs och framställningar framförs och streamas även till övriga ensembler och deras publik.

Steg två innebär att samtliga grupper träffas i Toronto på en av världens främsta improvisationsfestivaler. Där inleds också samarbete med en kanadensisk ensemble.

Under steg tre kommer samtliga grupper på återbesök i Umeå och samarbete sker under liknande former som steg ett. Detta offentliggörs som en festival med mat, musik och dryck från de deltagande länderna. Under det sista steget skapas en produktion med deltagare från alla ensembler, som förutom att framföras på Ålidhem också streamas.

Mer information:

Marie-Louise Rönnmark (S)
ordförande
kommunstyrelsens kulturhuvudstadsutskott
Umeå kommun
090-16 14 12
070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

Sven-Olov Edvinsson (C)
vice ordförande
kommunstyrelsens kulturhuvudstadsutskott
Umeå kommun
070-602 66 34
sven-olov.edvinsson@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

Umeå har utsetts till Europas kulturhuvudstad 2014. Varje år utser EU två kulturhuvudstäder i Europa, med syfte att belysa vårt gemensamma kulturarv och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns i länderna inom EU. I Umeå är satsningen en viktig del av kommunens långsiktiga tillväxtstrategi. Den ger ett större intresse för staden och dess aktörer, och bidrar till kulturdriven tillväxt. Det skapar nya möten, nätverk och samverkan mellan Västerbotten och Europa.