NetIntegrate Sweden AB

In i molnet för företagen

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2015 09:57 CEST

Att arbeta platsoberoende ger företagen och dess anställda en flexibilitet som med verktygen i NetIntegrates paket med Office365 kombinerat med ett av NetIntegrate egenutvecklat CMS-system för hemsidor som kan integreras med användarens inloggning i Office365. Det kommer enkelt att kunna ersätta den begränsade funktion för hemsidor som än så länge finns i Office365.

Paketet med Office 365 innehåller allt som behövs för den digitala medarbetarens IT-kommunikation. Vid införande av Office365 erbjuds företaget ett kompetensutvecklingspaket för att effektivt kunna arbeta med Office365. Tjänsten som NetIntegrate tagit fram är ”In i molnet” och baseras på erfarenheter från utbildningar av både användare samt av studenter på yrkeshögskolor.

”Med kunskap och kompetens kan en anställd enkelt bli 10 minuter effektivare per dag, det frigör en hel arbetsvecka per år och anställd”, säger Ove Bristrand Senior Cloud Advisor och grundare av NetIntegrate.

Mer information kommer kontinuerligt presenteras på www.netintegrate.se

För frågor kan ni kontakta Ove Bristrand på 08-5000 3171

NetIntegrate bygger på Ove Bristrands dryga 30 års erfarenhet av ICT-branschen, tillsammans med sina unga och hungriga kollegorna blandas nyfikenhet med erfarenhet.

Ofta har Ove sett support p.g.a. "problem som härrör till användarens brist på kompetens eller utbildning. Texten fanns med i en effektivitetsmätning som genomfördes på bl.a. Bankgirocentralen när Ove arbetade där som nätverkstekniker på 90-talet.

För de företagen som vill arbeta platsoberoende driver NetIntegrate tjänsten rentworkplace.com som ger all kommunikation som en molntjänst, för platsoberoende arbetande.

NetIntegrate satsar på att få fler att bli IT-kunniga via utbildningar både i klassrum och via Webinars.

NetIntegrate är privatägt företag med kontor i centrala Stockholm.