SvenskPress.se

In Situ - framtidens miljömätningar från Ockelbo

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 14:54 CET

Beläget vid natursköna Wij Trädgårdar i Ockelbo ligger In Situ Instrument AB, ett företag som specialiserat sig på att producera, informera och tillhandahålla service vid miljörelaterade mätningar avseende energi och miljö. Vid anläggningsarbete av vindkraftverk, dammsäkerhetssystem eller utvinning av energi ur marken besitter Ockelboföretaget en kompetens som är nästintill unik i världen.

Innovation, utveckling och produktion sker i de charmfulla lokalerna i Wij herrgårdsflygel medan mätningarna av naturens element sker på plats i både Sverige och i olika delar av världen. Företagets namn, In Situ, är latin och betyder just ”på plats”. 

– Vi har specialiserat oss på lösningar som är användbara för mätning på plats i fält, berättar vd Björn Östberg som tillsammans med sin hustru Margaretha förvärvade företaget år 2010. Vårt mål är att tillhandahålla den teknik som är nödvändig för att företag, forskare och myndigheter ska kunna genomföra noggranna mätningar både av mark, vatten och luft. Vi utvecklar och tillverkar mätutrustning och system efter våra kunders specifika behov. Nyligen hade till exempel en kund problem som önskade kameraövervakning i ett mycket otjänligt läge vid kusten. Havsstänk och nederbörd försämrade linsernas klarhet så där applicerade vi en lösning som både värmer och rengör utrustningen. 

– Våra utrustningar och mätsystem används i både luften, på och i marken samt i vatten, förklarar Björn. Vi har som måtto att leverera nyckelfärdiga lösningar som fungerar under alla väderförhållanden och även i extrema klimat. 

Lång erfarenhet
In Situ har nästan 30 års erfarenhet av mätningar och deras kompetensområden omfattar allt från kvalificerat ingenjörskunnande, mätteknik, meteorologi, hydrologi, miljömätningar och programmering till databaskunnande samt kvalificerad elektronik. I flertalet av systemen sker dataöverföring antingen via GSM, GPRS, NET 1, satellit eller internet. 

– Vi nöjer oss inte med att producera de mest krävande och specialanpassade lösningar som marknaden efterfrågar utan de senaste åren har vi även utvecklat vår organisation för eftermarknaden. Genom att kontrollera, kalibrera och erbjuda service är således affärsidén att ligga steget före kunderna för att hålla högsta möjliga kvalitet på tjänsterna. 

– Vi säkerställer kvalitet från första kontakt med våra kunder. Detta sker genom att precisera och ifrågasätta användningsområden för de produkter kunden önskar att vi tar fram, säger Björn. Jag skulle bli förvånad om våra offerter inte är de dyraste eftersom vi kontinuerligt satsar stora resurser på att just hålla oss i framkant inom de olika teknikområden där vi verkar. Genom detta kan vi garantera en utrustning av högsta kvalitet och resultat helt i linje med kundens önskemål samt ett underhåll som ger den livslängd och drift av utrustningen man kalkylerat med. Vi blir därför även kontaktade för att göra om system som andra installerat från grunden. 

Historien
Företaget grundades 1982 av Bengt Norén, som då var ingenjör vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, där han främst ägnade sig åt meteorologisk och hydrologisk mätteknik. Uppväxt i Lit, en liten ort norr om Östersund, har Bengt redan sedan barnsben haft ett intresse för teknik. 

– När jag var 12 år gammal hade jag 15 transistorapparater som jag skruvade med samtidigt och lyckades bränna upp mina egna sängkläder i experiment med ett traktorbatteri, berättar Bengt med ett leende. Efter skolan vidareutbildade han sig vid Tekniska Gymnasiet i Östersund och yrkesbanan var utstakad. Till Ockelbo flyttade han 1974 för att arbeta på Jädraås forskningsstation som bland annat arbetade med förnyelsebar energi. Bengt är fortfarande i allra högsta grad verksam inom företaget med både nya innovationer och kvalitetssäkring av utvecklingsprocessen. 

Björn startade sin yrkeskarriär som nyutbildad ingenjör på Ockelbos legendariska skoterfabrik och har 30 års erfarenhet av teknikintensiv produktutveckling och affärsutveckling inom ett flertal olika branscher. Hustrun Margaretha Östberg ansvarar för administrationen och har också mångårig erfarenhet inom företagsutveckling och har tidigare drivit bland annat egen >
< redovisningsbyrå. Tillsammans med Bengts erfarenheter från samarbeten och projekt tillsammans med forskarvärlden expanderar verksamheten ständigt med nya medarbetare, alla med olika specialistkunskaper som utökar den samlade kompetensen. 

– Vi betraktar oss inte som ett traditionellt företag utan mer som ett kunskapscentrum som samarbetar i symbios med våra uppdragsgivare, förklarar Björn. Våra senaste rekryteringar har varit baserade på individen. När vi upptäcker eller blir kontaktade av människor med stora kunskaper och potential ser vi till vad just den personen kan tillföra verksamheten hellre än att vi skall konstruera tjänster utifrån någon form av fastställt behov. Vår ledstjärna är ständig kompetensutveckling och utbildning av personalen. 

Samarbeten och kunder
In Situ samarbetar idag med de största universiteten som Uppsala, Lund, Luleå och Umeå. Huvudmarknaden är Sverige och Europa. Bland kunderna återfinner man branschledande aktörer som Vattenfall, Eolus, O2, Deutsche Wind Guard och wpd. Komponenter köps in från hela världen liksom att utrustning och samarbetspartners finns representerade globalt. 

Arbetet på fältet kan innebära stora utmaningar då personalen vid vissa monteringar och slutskeden av projekt kan hamna i riktigt krävande situationer. 

– För att få installera en kamera i en bom på en fyr var vi första tvungna att utbilda vår personal i en räddningskurs i havsmiljö och förra vintern hade vi ett uppdrag då vi jobbade i Laxede inte långt från riksgränsen där termometern visade minus 40 grader. När jag hade arbetat i flera timmar och dessutom tappat känseln i ena foten kan man lugnt säga att det var skönt att komma in i duschen, skrattar Björn. 

Att flyga ut på uppdrag i helikopter och att klättra i master på hundra meters höjd hör alltså till rutinuppdragen för fältpersonalen på In Situ. 

– I ett aktuellt projekt mäter vi nu koldioxidnivåer på olika nivåer under vatten och i ett annat arbetar vi åt Vattenfall med dammsäkerhetssystem för riktigt stora dammar.

Framtiden
– Avseende framtiden är miljömätningar något som vi är mycket intresserade av och involverade i, berättar Margaretha. Hexicon har tagit fram planer på stora vindkraftsplattformar konstruerade för att placeras ute till havs. De kommer sannolikt att bli en global exportvara som det är mycket intressant att arbeta med. 

Tillsammans med Uppsala Universitet, har In Situ nu tagit fram ett system som mäter växthusgaser i både luft och vatten. 

– Detta är något som ligger oss varmt om hjärtat och som vi är stolta över att vara med och driva, säger Björn. 

På frågan vad som är In Situs starkaste område råder det ingen som helst tvekan. Det är Bengts egna favoritordspråk; 

– Vi är bäst på det vi inte kan.

Materialet framtaget i samarbete med SvenskPress.se