INAB

INAB ny ägare till Umeå C

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2014 14:25 CEST

dag skrevs köpehandlingarna på för Umeå Centralstation – Umeå C – och INAB står som ny ägare. INAB kommer att ansvara för utvecklingen av det drygt 73 000 kvadratmeter stora stationsområdet i samarbete med Umeå Kommun. Tidigare ägare var det statliga bolaget Jernhusen som nu säljer stationen med tillhörande markområden för 32 miljoner kronor.

Bild: De tre blåmarkerade fälten bildar tillsammans den fastighet som INAB köper.

Umeå Centralstation ritades av arkitekt Folke Zettervall och byggdes 1895-1896 inför dragningen av järnvägsspår från Vännäs till Umeå. Stationshuset är i dag byggnadsminnesförklarat. De senaste åren har det i området byggts en ny gång- och cykeltunnel, nya perronger, bullerskärmar m.m. Stationens väntsal har renoverats och till stora delar återställts till sitt ursprungliga utseende. Parallellt har mark frigjorts efter en flytt av godsbangården.

INAB — Infrastruktur i Umeå AB — är ett kommunalt bolag som utvecklar och förvaltar infrastruktur. Idag förvaltar vi två resecentrum, Umeå Östra och Hörnefors, samt ansvarar för utvecklingen av Umeå Godsbangård/NLC Terminal och NLC Park. INAB har även precis påbörjat arbetet med att utveckla Umeå C med tillhörande stationsområde och parkeringshus. 

INAB är partner i ett flertal projekt där myndigheter, organisationer och företag samverkar för att hitta konkurrenskraftiga och långsiktigt hållbara transportlösningar.