INAC

INAC AB AVSER FÖRVÄRVA PERMAC LTD MED DOTTERBOLAG BETTING PROMOTION LTD

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 16:09 CEST

INAC AB kommer på extra bolagsstämma föreslå aktieägarna att ta beslut om förvärv av bolaget Permac Ltd. Permac Ltd innehar genom det helägda dotterbolaget, Betting Promotion Ltd, licens för spelrättigheter inom sportsbettingområdet. Parterna avser underteckna slutligt avtal onsdagen den 19 oktober 2005. Extra bolagsstämma kommer att hållas fredagen den 2 december 2005.

Betting Promotion Ltd är en global aktör inom spelbranschen (betting). Bolaget vänder sig till alla BettingExchanger inom sportsbettingområdet genom att agera som Marketmakers och tillhandahålla likviditet och aktivitet. Intäkter genereras genom arbitrage (så kallad sure betting). Betting Promotion Ltd har en världsdominerande ställning inom området.

Permac Ltd har sitt säte på Cypern medan Betting Promotion Ltd är registrerat på Malta där verksamheten bedrivs.

Verksamheten omsatte under den gångna tolvmånadersperioden cirka 3,3 miljarder kronor med ett resultat om 25 miljoner kronor. Under andra halvåret 2005 beräknas spelomsättningen överstiga 3,5 miljarder kronor med ett resultat överstigande 20 miljoner kronor. Spelomsättningen för 2006 beräknas bli 9 miljarder kronor med ett nettoresultat överstigande 50 miljoner kronor. Då Betting Promotion Ltd är oddssättare och likviditetsskapare gagnas Bolaget av den globalt ökande spelmarknaden.

Förvärvet föreslås genomföras genom en apportemission om cirka 193 miljoner aktier.

I samband med kallelse till den extra bolagsstämman kommer information om villkor att lämnas. Ett detaljerat beslutsunderlag kommer att publiceras senast en vecka före extra bolagsstämmans genomförande.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Thomas Stenberg, Styrelseordförande i INAC AB, tel. 0708-13 65 61
Hemsida: www.inac.se


INAC är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin.