INAC

INAC genomför nyemission och renodling

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2003 14:43 CEST

NGM-noterade INAC genomför en riktad nyemission och får en ägarspridning inom bolagets större ägarkrets. Samtidigt renodlas företagets inriktning mot kärnverksamheten genom att temperaturövervakningssystemet Coolguard bolagiseras och delas ut till INACs aktieägare.

Vid extra bolagsstämma den 18 juni beslutade stämman att genomföra en riktad nyemission om totalt 300 000 st nya B-aktier till ett nominellt belopp om 0,50 kr/aktie. Nyemissionen ligger inom ramen för den under 2002 beslutade, genomförda men ej fulltecknade emissionen. Nyemissionen följer tidigare villkor och tecknas till ett pris av 5 kr/aktie.

Emissionen tillför INAC totalt 1,5 MSEK och medför en spridning av ägandet inom den större ägarkretsen. Av de nyemitterade aktierna tecknar en grupp kring Sundet Investment AB totalt 170 000 st aktier. Övriga 130 000 st aktier tecknas av INACs huvudägare Thomas Stenberg.

Sundet Investment AB samt vd/delägare Mats Nilstoft har sitt säte i Malmö och är även en av de större ägarna i de på O-listan noterade bolagen Midway Holding AB och Sensys Traffic AB.

I den pågående struktureringen av koncernens verksamhet har styrelsen beslutat om en renodling av inriktningen och en koncentration mot kärnverksamheten. Acceptansen inom INACs marknadsområde för området trådlös kommunikation genom dotterbolaget Iniris har gått långsammare än planerat. Utvecklingen, genom temperaturövervakningssystemet Coolguard, har skett inom branscher och kundsegment som ligger utanför INACs kärnverksamhet. Synergimöjligheter mellan bolagen inom koncernen har därmed varit små.

All verksamhet inom dotterbolaget som är relaterad till produkten Coolguard har bolagiserats och kommer inom det snaraste att delas ut till INACs aktieägare. Utdelningen sker i förhållandet 1:1 och därmed får bolaget Coolguard AB 3 970 469 st aktier efter genomförd nyemission i INAC AB. Under september månad sker en nyemission i Coolguard AB och bolaget noteras på Aktietorget.

Styrelsen bedömer att uppdelningen är till stor gagn för en fortsatt positiv utveckling inom båda bolagen och att aktieägarna får en mera rättvis värdering av företagens aktier.

Mera utförligare information om utdelningen och noteringen av Coolguard AB kommer att presenteras senare.

Jönköping den 24 juni 2003

Styrelsen

För ytterligare upplysningar kontakta:

Magnus Falkman, VD i INAC AB, tel 036 – 34 51 52, 070-675 81 00

www.inac.se