INAC

INAC: Kamera och Lonmark skapar öppet system för mätaravläsning

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 13:11 CEST

Iniris AB blir först med Anotos mätarkamera. I ett pilotprojekt tillsammans med Öresundskraft AB i Helsingborg ska man till hösten visa att fjärravläsning av befintliga elmätare är möjligt. Härigenom reduceras kostnaderna väsentligt.

- Teknikutvecklingen går med en rasande fart. Och när Anoto för någon vecka sedan informerade om sin optiska mätaravläsare att monteras på befintliga mätare, fick vi en väsentlig komponent som kommer att göra vårt LonMark- kompatibla system oerhört konkurrenskraftigt, menar Iniris VD Martin Jervill.


Befintlighet, öppenhet och enkelhet är nyckelorden.
Befintliga mätare, befintlig infrastruktur (elnätet) och befintliga affärssystem är ett sätt för nätbolagen att hålla nere sina kostnader för fjärravläsning, enligt Martin Jervill.

- Dagens elektromekaniska Ferrarismätare är världskända för sin driftsäkerhet, pålitlighet och långa hållbarhet. Genom att utnyttja Anotos patenterade tekniska plattform, som finns i bl.a. C Technologies scanning pennor, C-Pen, och i tillbehörskameror till mobiltelefoner, monteras Anotoavläsaren tillsammans med en LonMarksnod på plats hos elkunden - och fjärravläsningssystemet är i drift. Genom att kombinera öppna plattformar såsom LonWorks, IP och Linux har Iniris skapat ett öppet system som karakteriseras av hög funktionalitet, dubbelriktad kommunikation och enkel installation/drifttagning. LonMarksystemet innebär att mätaren kommunicerar standardiserat vilket garanterar utbytbarhet.

Peter Johansson, Anoto Group, chef för forskning & utveckling inom C Technologies:
- För C Technologies är steget in i mer industriella applikationer ytterligare ett bevis på styrkan i vår tekniska plattform. Den optiska avläsaren bygger på den patenterade teknik som används i bl.a. våra olika varianter av C-Pen, scanningpennor som läser tryckt text. Som teknikleverantör är vår avsikt att bevisa för industrin att det finns ett mycket konkurrenskraftigt komplement till dagens lösningar, som kräver byte av den faktiska mätaren för automatisk avläsning av elförbrukning. Vårt fokus ligger på den optiska avläsaren och det är naturligtvis mycket
stimulerande att vi redan nu har fått respons på vår applicering genom pilotsamarbetet med Iniris och Öresundskraft. Piloten planeras omfatta hyres-, villa- och glesbygdsfastigheter. Som alternativ till elnätskom-munikation kommer även GPRS att testas.


Iniris AB
Iniris AB affärside är att marknadsföra system för avläsning, övervakning och styrning av el, värme, vatten och gas. Bolaget har sitt ursprung i INAC-koncernen, men kommer som ett led i INACs renodlings- och fokuserings-process att delas ut till INACs aktieägare.

Anoto Group AB
Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. Idag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 110 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hongkong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och Logitech International S/A. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com

Öresundskraft AB
Öresundskraft är ett expansivt energibolag med säte i Helsingborg. Koncernen har cirka 370 medarbetare och förser närmare 220000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas och fjärrkyla. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal tjänster inom kommunikation, elhandel och underhåll. Ytterligare information finns på www.oresundskraft.se.

Kontaktpersoner

Iniris Anoto Group Öresundskraft
Martin Jervill Christer Johansson Håkan Axelsson
+46-708 47 07 83 +46 733 451008 +46 42 490 3000
martin@iniris.com cjo@anoto.com hakan.axelsson@oresundskraft.se

Håkan Johansson Peter Johansson Pelle Håkansson
+46-705 200 801 +46 733 451075 +46 42 490 33 10
hakan@iniris.com pjo@cpen.com pelle.hakansson@oresundskraft.se


INAC är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin.