INAC

INAC: NYEMISSIONER I INAC AB

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2004 10:40 CEST

Som ett led i att stärka INACs likviditet och balansräkning har bolaget genomfört två riktade kontantemissioner och en riktad kvittningsemission.

De två kontantemissionerna har tillfört bolaget drygt 5,3 Mkr. Båda emissionerna riktades till både institutionella och privata investerare. Kvittningsemissionen riktades till Vita Nova Ventures AB med ett emissionsbelopp om 3,0 Mkr. Samtliga emissioner genomfördes till en emissionskurs om 5 kronor per aktie. Som en följd av emissionerna har antalet B-aktier i bolaget ökat från totalt 4 005 469 till 5 671 303.

- Det är glädjande att vi genom att framförallt tilltala institutionella placerare på detta sätt både kan stärka vår likviditet och balansräkning, säger Thomas Stenberg, styrelseordförande INAC AB.

Som tidigare meddelats kommer INAC, som ett led i en renodlings- och fokuseringsprocess, dela ut verksamheten i dotterbolaget Iniris AB till INACs aktieägare. Vidare information kring renodlingen av INAC och utdelningen av Iniris har lämnats i kallelsen till extra bolagsstämma.

- Den stärkta likviditeten i kombination med styrelsens utsikt om en lönsamhetsförbättring mot föregående år samt den pågående renodlings- och fokuseringsprocessen gör att situationen för INAC ser positiv ut, avslutar Stenberg.


För ytterligare upplysningar kontakta:
Thomas Stenberg, Styrelseordförande i INAC AB, tel 0708-13 65 61
Hemsida: www.inac.se

INAC AB (publ) erbjuder kunder inom industri och infrateknik helhetslösningar inom kontroll, styrning och övervakning av processer. Lösningarna bidrar till kostnadseffektivitet och driftsäkerhet i produktionen och andra processnära system. INACs tjänster omfattar konsultation, konstruktion, programmering, skåpsbyggnad och installation samt lösningar inom trådlös kommunikation. Företagets cirka 150 anställda är fördelade över huvudkontoret i Jönköping och de åtta övriga kontoren i Sverige. INACs B-aktie är sedan 1998 noterad på NGM Equity.