INAC

INAC visar positivt resultat

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 16:38 CEST

Den 10 oktober beslutade en extra bolagsstämma i INAC AB att dela ut bolaget CoolGuard AB till aktieägarna. För att undvika att otillbörlig information ges vid pågående diskussioner om en kapitalisering av CoolGuard AB lämnar styrelsen nedanstående förhandsinformation om kommande delårsrapport.

Genomförda åtgärder inom INAC-koncernen har haft avsedd effekt och koncernens resultat för kvartal 3 är positivt. Styrelsens tidigare bedömning om ett positivt andra halvår kvarstår.
Fullständig delårsrapport för perioden januari-september presenteras den 5 november 2003.

Jönköping den 20 oktober 2003
Styrelsen

För ytterligare upplysningar kontakta:
Magnus Falkman, VD i INAC AB, tel 036 – 34 51 52, 070-675 81 00
www.inac.se

INAC är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin.