inBelly

inBelly – Vad äter våra barn i skolan egentligen?

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 01:15 CEST

Att skolmaten  är ett ämne som berör många är de flesta medvetna om. Allt som oftast handlar diskussionen om ekonomiska resurser, men den tolfte maj samlas reprentanter från skolväsendet, elevorganisationer  och skolmatsleverantörer för att i stället dikutera skolmatens inverka på barns hälsa, med särskilt fokus på olika tillsatser i maten.

Inte alla tillsatser är skadliga. Exempelvis är E160 A valigt  provitamin A, medan E102 ärett  azofärgämne som kan ge upphov till överkänslighetsreaktioner. Vi utsätts dessutom för flera ämnen samtidigt, vilket kan ge upphov till kemiska interaktioner, så kallad coltaileffekt.. Ett exempel på detta när E211, som är ett vanligt konserveringsmedel, reagerar med E300  som är C-vitamin. När detta sker  bildas bezen, ett ämne som klassats som cancerogent av IARC*. Trotts att reaktionen är ovanlig går den inte att bortse från, då både C-vitmain och E211 är vanligt förekommande ämnen vilket ökar sannolikheten att reaktionen inträffar.

Enligt vår undersökning uppger 53 %** av de skolor som deltagit att de anser sig sakna tillräckliga verktyg för att kunna försäkra sig om att maten  de serverar inte innehåller skadliga tillsatser. Detta är oroväckande, inte minst eftersom  skollunchen för vissa barn är dagens enda lagade måltid. När skolpersonal inte längre har möjlighet att göra informerade val vad gäller skolmatens kvalitet och innehåll skapas en situation där man i hög grad är hävisad till komplex information som oftast kräver naturvetenskaplig skolning för att helt förstå. Vi vill ge skolor verktyg för att kunna enkelt kunna värdera skolmatens är kvalité och  säkerhet. Vi anser att detta är mycket  viktigt eftersom 30 %*** av skolmaten innehåller tillsatser.  Dessutom innehåller  9%*** av skolmaten i Sverige tillsatser som är förbjudna i andra länder. 

Seminariet organiseras av inBelly med hjälp av volontärerna Henrik Passmark (Biomedicinare  och utredare på Socialstyrelsen) och Magnus Naess (Kökschef på Globala Gymnasiet). Evenemanget sponsras av  Skandias Ideer För Livet. InBelly (www.inbelly.se) är ett socialt start-up som arbetar med att sprida information om tillsatser i skolmat.

*International Agency for Research on Cancer. En del av WHO.

**enligt web-enkät  (99 skolor/förskolor deltog).

***Stickprov på 100 produkter som levereras till skolkök.

Mer om inBelly

inBelly vill få livsmedelsproducenter att ta bort skadliga tillsatser, genom att bygga upp en community av medvetna konsumenter som ställer hårda krav. Det gör vi genom en kvalitetssäkrad databas av tillsatser, lagstiftning och vetenskapliga artiklar som på ett enkelt sätt framställs genom webben och våra mobila app. Vår vision är välinformerade konsumenter och ansvarstagande producenter och beslutsfattare, vilket resulterar i att ingen ska behöva bli sjuk av mat som är orsakat av farliga tillsatser.