Världsnaturfonden WWF

Inbjudan 20/10: Håller ålen på att försvinna?

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 08:28 CEST

PRESSINBJUDAN TILL SEMINARIUM 2005-10-18
Fish/Fiskesekretariet (WWF, SNF, Sportfiskarna) SFR och Fiskeriverket

Håller ålen på att försvinna? Seminarium om läget nu och framtida konsekvenser

Tid: Seminarium torsdag 20 oktober 2005
kl 9:30-16:00
Plats: Observatoriemuseet, Drottninggatan 120, Stockholm

(Stockholms Gamla Observatorium ligger högst uppe på
Observatoriekullen. T-banal Odenplan eller Rådmansgatan, eller buss till Odenplan linje 40, 42, 65, 72)

Den europeiska ålen - som kläcks i Sargassohavet och driver med havsströmmarna till Europas kuster- har minskat drastiskt. Sedan sjuttiotalet har antalet ålyngel som når uppväxtplatserna minskat med 99 procent. Både klimatvariationer och påverkan från mänskliga aktiviteter kan vara orsaker.

Faktorer som föroreningar, sjukdomar och parasiter, samt förluster av habitat har också haft en negativ inverkan på ålbeståndet. Dessutom är fiskeridödligheten under ålens alla livsstadier hög. Att något måste göras åt situationen står klart.

Seminariet vill belysa de problem som finns på både internationell och nationell nivå och ge en överblick över situationen, användning av resursen, olika problemområden, nuvarande förvaltningsåtgärder, samt framtida möjligheter och risker.

Arrangörer: Fiskeriverket, Fiskesekretariatet (WWF, SNF, Sportfiskarna) och Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR) För anmälan kontakta:
Marie Åkesson, Fiskesekretariatet, 08-25 07 90, marie.akesson@fishsec.org

Intervjuer kan bl a göras under lunchen 12.30-13.30
Inger Näslund, marinbiolog WWF, finns på plats för kommentarer, 070-105 30 57

VÄLKOMNA!
PROGRAM
9:30 Kaffe och registrering

Session 1: The international and EU perspective
10:00 Öppningsanförande Axel Wenblad, FiV
10:05 Status and knowledge-base for the Atlantic eel population, Willem Dekker, RIVO, The Netherlands
10:35 EU management - current situation and future actions, Kenneth Patterson, DG Fisheries and Maritime Affairs

11:05 Fishing practices, science and management - a French case study, Cedric Briand, Institut d'Ménagement de la Vilaine, France
11:25 The glass-eel trade: a view from the industry Peter Wood, Glass eels Ltd, United Kingdom
11:45 Frågor och diskussion

12:30 Lunch

Session 2: Ålfrågan ur ett svenskt perspektiv

13:30 Ålen - ekologi, utsättningar och ålfiskevård

Svensk förvaltning av ål Håkan Wickström, FiV

Håkan Westerberg, FiV

14:00 Ålens situation - hot, bevarande och nyttjande Lennart Nyman

14:30 Ålfiskets betydelse och framtid
En ålfiskares vardag Roland Norlén, SFR
Christer Persson, ålfiskare
15:00 Kaffe

15:15 Frågor och diskussion

15:55 Avslutande ord Axel Wenblad, FiV